Od stycznia do sierpnia 2013 roku liczba turystów na całym świecie wzrosła o 5 procent - wynika z danych Światowej Organizacji Turystyki.

Największy wpływ na wzrost ogólnej liczny turystów na świecie miała wzrostowa tendencja wyjazdowa w Europie, Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. 5-procentowy wzrost liczby turystów od stycznia do sierpnia br. oznacza, że w tym czasie podróżowało 747 milionów osób, czyli od 38 milionów więcej, niż w tym samym okresie 2012 roku.

Podczas gdy globalny wzrost gospodarczy jest na niskim poziomie, turystyka międzynarodowa nadal osiąga ponadprzeciętne wyniki w większości regionów świata, oferując istotne możliwości dla zatrudnienia i dla lokalnych gospodarek" - powiedział sekretarz generalny organizacji Taleb Rifai.

Jest to szczególnie ważne w Europie, gdzie bezrobocie jest poważnym problemem w wielu regionach i gdzie sektor turystyczny jest źródłem wzrostu zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu" - dodaje.
Sektor turystyczny w Europie i Afryce wzrósł o 5-proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Największy wzrost na rynku turystycznym zanotowano w Azji i Pacyfiku, podczas, gdy najmniejszy (3-proc.) wzrost odnotowano w obu Amerykach.