Epidemia koronawirusa spowodowała, że liczba turystów korzystających z polskiej bazy hotelowej w marcu br. była niższa o ok. 65 proc. niż przed rokiem - poinformował we wtorek GUS.

Urząd podkreślił, że turystyka jest jednym z sektorów, bezpośrednio dotkniętych kryzysem wynikającym z pandemii. W związku z ogłoszeniem w Polsce od 14 marca stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

GUS zwrócił uwagę, że ograniczenia te spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych (posiadających 10 miejsc lub więcej) w marcu br., mimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów.

"Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br." - wykazał GUS.

Urząd poinformował, że według wstępnych danych w marcu z noclegów w hotelach, pensjonatach itd. skorzystało ok. 935 tys. turystów (ok. 165 tys. zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych).

"W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65 proc. Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w sześciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim" - wyliczył Urząd.

Według szacunków GUS-u w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70 proc.), a najmniej w motelach (o 55 proc.) i zakładach uzdrowiskowych (o 50 proc.).

Urząd zauważył, że w marcu br. oprócz liczby turystów zmalała też liczba obiektów noclegowych, które ogłaszały się w popularnych portalach rezerwacyjnych. Na koniec marca liczba ich spadał o ok. 39 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku.

Wraz z malejącą liczbą turystów odwiedzających hotele, pensjonaty, uzdrowiska itp. właściciele tych obiektów mniej zarobili. GUS oszacował, że w pierwszym kwartale br. wydatki związane z podróżami turystów z kraju i zagranicy w Polsce wyniosły ok. 10,4 mld zł i było one niższe o 17 proc. niż normalnie. "Uwzględniając tempo wzrostu wydatków w pierwszych kwartałach trzech ostatnich lat oraz szacunkowe dane dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 17 proc." - wyjaśnił Urząd.

Z danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale br. w porównaniu do okresu sprzed roku, turyści najmniej wydali w województwach: opolskim (spadek wydatków o 22,9 proc.), lubuskim (22,1 proc.), podlaskim (21,6 proc.), dolnośląskim (18,4 proc.) i mazowieckim (18,1 proc.). Nie pokrywa się to jednak z ewentualną nominalną stratą branży turystycznej, ponieważ przy dwóch pierwszych województwach wydatki turystów w pierwszym kwartale br. szacowane są od 201 do 300 mln zł, z kolei na Dolnym Śląsku czy Mazowszu to jest już od 901 mln zł do ok. 1,8 mld zł.

Z danych GUS wynika ponadto, że branża na pewno poważnie ucierpiała w Małopolsce, gdzie tak jak w przypadku Dolnego Ślaska i Mazowsza wydatki turystów szacowane są w pierwszym kwartale od 901 mln zl do 1,8 mld zl, przy ich spadku w porównaniu do ub.r. wynoszącym 15,8 proc.

GUS podał, że w województwach: zachodniopomorskim, śląskim, pomorskim i wielkopolskim turyści zostawili w nich od 701 do 900 mln zł, przy spadkach wydatków wynoszących odpowiednio 16,6 proc,; 15,2 proc.; 15 proc. i 14,1 proc.

Poważnie ucierpiała też branża na Podkarpaciu, gdzie przy wydatkach wynoszących od 501 do 700 mln zł, spadek w porównaniu do 2019 r. wyniósł blisko 15,8 proc.

W przypadku województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego wydatki turystów w pierwszym kwartale wahały się od 301 do 500 mln zł, przy spadkach wynoszących odpowiednio - 16 proc., 14,8 proc., 16 proc., 15,2 proc. i 21,6 proc.

W Świętokrzyskim turyści wydali przez pierwsze trzy miesiące br. od 201 do 300 mln zł, a spadek wydatków z porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wyniósł 15,3 proc.

Według GUS jeżeli, obostrzenia związane z koronawirusem będą utrzymane w drugim kwartale br. to branża turystyczna może stracić od 24 do 25,7 mld zł.