Rada nadzorcza operatora TSL Pekaes przekazała pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki oraz dyrektora generalnego Maciejowi Bachmanowi, dotychczasowemu dyrektorowi finansowemu, podała spółka w komunikacie.

"Maciej Bachman obejmuje stanowisko p.o. prezesa w momencie, gdy Pekaes wchodzi w nowy etap rozwoju. Kończąca się restrukturyzacja spółki oraz jej dotychczasowa strategia stawiają nowe wyzwania przed największą polską firmą branży TSL - spółka będzie skupiać się przede wszystkim na wzroście sprzedaży przy równoczesnej poprawie rentowności poszczególnych segmentów biznesu" – czytamy w komunikacie.

"Chcemy skupić się na wzroście wolumenu sprzedaży, lepszej kontroli kosztów, a tym samym na wzroście rentowności firmy. Będziemy również efektywnie wykorzystywać dostępne środki finansowe firmy, tak, aby jeszcze bardziej wzmacniać i tak już wyraźnie niedowartościowaną wycenę spółki – powiedział Bachman, cytowany w komunikacie.

Reklama

Pod koniec maja Jacek Machocki, dotychczasowy prezes TSL Pekaes, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Pekaes miała 47,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 637,58 mln zł wobec 521,33 mln zł rok wcześniej.