Rzecznik prasowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) SA Tomasz Konopacki poinformował w poniedziałek PAP, że złożone przez firmy dokumenty zostaną teraz poddanie ocenie formalnej.

"Wszyscy wykonawcy, którzy przejdą pozytywnie weryfikację w I etapie, zostaną zaproszeni do składania ofert w II etapie przetargu" - czytamy w komunikacie spółki. Głównym kryterium wyboru zwycięskiej oferty w II etapie przetargu będzie już wyłącznie cena.

Rozpoczęty 29 czerwca 2012 r. pierwszy etap przetargu na budowę PKM ma na celu weryfikację firm zainteresowanych realizacją inwestycji.

Jak wyjaśnił rzecznik, potencjalni wykonawcy zobowiązani byli przedstawić dokumenty potwierdzające odpowiednie zdolności finansowe oraz doświadczenie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Przetarg obejmuje zarówno prace budowlane (inwestor dysponuje już projektem budowlanym, który przekaże wykonawcy), jak i telematyczne (w tym przypadku wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne systemy sterowania ruchem na linii kolejowej).

Kolej ma ruszyć w kwietniu 2015 r.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie wybudowanie całej linii PKM i przekazanie jej inwestorowi do użytkowania do 30 kwietnia 2015 r.

Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą planowane jest na grudzień br.

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej kosztować ma ok. 760 mln zł (netto), z czego ponad 500 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania.

Nowa linia połączy Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej połączy się z istniejącą linią kolejową Gdynia - Kościerzyna. Dzięki PKM zarówno z Gdańska, jak i z Gdyni można będzie dojechać pociągiem do Portu Lotniczego w niecałe 25 minut. Pierwsze prace przy budowie kolei metropolitalnej, związane z wycinką drzew i wyburzeniami nieruchomości oraz realizowaną przez PKP PLK przebudową stacji Gdańsk-Wrzeszcz, rozpoczną się jesienią br.

20-kilometrową Pomorską Koleją Metropolitalną, mającą osiem przystanków, jeździć będzie 10 autobusów szynowych rozwijających prędkość do 120 km/h. Przewiduje się, że z PKM będzie korzystać rocznie od 6,5 do 10,5 mln pasażerów.