statystyki

Jak ująć odprawę pośmiertną dla rodziny w księgach rachunkowych?

autor: Leszek Jaworski, Aneta Szwęch, Marek Barowicz17.07.2020, 08:44; Aktualizacja: 17.07.2020, 08:44
Planujemy montaż środka trwałego i będziemy nabywcami takiej usługi. Jakie operacje będą ujmowane w księgach rachunkowych?

Planujemy montaż środka trwałego i będziemy nabywcami takiej usługi. Jakie operacje będą ujmowane w księgach rachunkowych?źródło: ShutterStock


Czy można zmieniać plan wydatków w uchwalonym budżecie? Gdzie ująć odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłego pracownika? Jak zaksięgować montaż środka trwałego?

Jestem skarbnikiem w małej miejscowości w województwie podlaskim. Wójt zamierza zarządzeniem dokonać w planie wydatków przeniesień między zadaniami, wskutek czego ma powstać nowe zadanie inwestycyjne. W uchwale budżetowej na 2020 r. włodarz został upoważniony do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 60 tys. zł. Obawiam się, że włodarz nie może tego zrobić w drodze zarządzenia. Czy w przedstawionej przeze mnie sytuacji wójt może zmienić budżet?

Nie, wójt nie może zmienić budżetu, gdyż udzielone przez radę upoważnienie nie daje mu kompetencji do stanowienia o nowych zadaniach majątkowych w budżecie gminy. To uprawnienie przysługuje organowi stanowiącemu, czyli radzie gminy.

I co ważne, przepisy dotyczące zakresu zmian, do których upoważniony jest wójt, są ściśle reglamentowane, tak by nie dopuścić do sytuacji, w której organ wykonawczy przejmuje uprawnienia do stanowienia budżetu. Udzielone wójtowi upoważnienie (o którym wspomniano w pytaniu) daje mu możliwość zwiększenia planu wydatków w jednym bądź kilku zadaniach majątkowych, zaplanowanych wcześniej przez organ stanowiący w budżecie danego roku, przy dokonaniu zmniejszenia planu wydatków w innym zadaniu bądź innych zadaniach w ramach działu. Zmiana ta nie może przekroczyć 60 tys. zł. Należy pamiętać, że wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu, w tym zadań inwestycyjnych, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z o samorządzie gminnym ma organ stanowiący (por. uchwała nr 11/484/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 21 maja 2020 r.).

Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających m.in. na zmianach planu wydatków JST w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Na gruncie tego przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 1107/13) podał, że dokonywanie przesunięć wydatków między działami budżetu gminy jest w istocie zmianą tego budżetu, a uprawnienie do dokonania tej czynności, podobnie jak uchwalenie budżetu, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminy. Zdaniem poznańskiego WSA ustawodawca jednoznacznie wykluczył możliwość dokonywania w budżecie gminy przesunięć przez organ wykonawczy pomiędzy działami budżetu, co wynika z art. 258 ust. 1 pkt 1 u.f.p. Organ wykonawczy może natomiast dokonywać przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu, jeżeli uzyska na to upoważnienie od rady gminy.


Pozostało 80% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane