Senat zaproponował poprawki o charakterze doprecyzowującym do ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który ma wypłacać rekompensaty rolnikom.

Ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa Sejm uchwalił we wtorek. Zakłada ona powołanie funduszu wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów skupujących produkty rolne. Do wpłat na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT mają być obowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.

Wcześniej w Senacie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podkreślił, że ustawa jest stworzona dla rolników, "dla tych, którzy są poszkodowani, a nie dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą wypłacać rolnikom za ich płody rolne". Wyjaśnił, że wpłaty na fundusz będą dokonywać podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych.

"To będą pierwsze podmioty, które kupują. Jeżeli podmiot ma zarejestrowaną działalność handlową i kupuje od rolnika, ten podmiot będzie płacił na Fundusz. Jeśli sieć handlowa kupuje wprost od rolnika, to będzie płacić" - mówił Bartosik.

Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie upoważniony do dysponowania jego środkami. KOWR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu Ochrony Rolnictwa, ustalał plan finansowy oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Ustawa zakłada dofinansowanie Funduszu ze środków budżetu państwa w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania, tj. w 2023 r. w kwocie nie wyższej niż 50 mln zł i w 2024 r. w kwocie nie wyższej niż 100 mln zł. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/