Więcej elastyczności w zaopatrzeniu w produkty od lokalnych rolników od 4 lutego br. Tak najkrócej można podsumować z perspektywy sklepów spożywczych oraz sektora hotelarskiego i gastronomicznego zmiany wprowadzone ustawą z 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 138).
Wytwarzanie i sprzedaż produktów w systemie nazwanym „rolniczym handlem detalicznym” funkcjonuje w Polsce od 2017 r. Jego wprowadzenie miało na celu ułatwienie rolnikom sprzedaży ich produktów (np. przetworów domowych) bez konieczności dopełniania skomplikowanych i niejednokrotnie uciążliwych dla małych podmiotów formalności. Mimo stosunkowo krótkiego czasu funkcjonowania pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące niektórych przepisów. Rozwianiu tych wątpliwości, a także dalszej liberalizacji produkcji i sprzedaży w tej formie, mają służyć omawiane regulacje. I choć mają one pomóc przede wszystkim producentom takiej żywności, to na nowych rozwiązaniach mogą skorzystać również zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego – czyli właśnie sklepy, które posiadają lub chciałyby posiadać tego typu wyroby w swojej ofercie, lub restauracje, używające ich do przyrządzania potraw.