W 2022 r. rolnicy otrzymają wyższe dopłaty do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej - to jedna ze zmian, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. W nadchodzącym roku prostsze będą procedury dot. prowadzenia przez rolników i ich rodziny działalności nierolniczej na gruntach rolnych.

1 stycznia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa - ze 100 litrów do 110 litrów - zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 litrów do 40 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Także 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ma ona ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym. Uprości też procedurę w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej. Podczas prac w Sejmie doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha.

Ponadto od 1 stycznia będą obowiązywać przepisy dotyczące ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Regulacje te mają zachęcić rolników do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw rolnych. Rolnicy mają być zwolnieni od opłaty targowej. (PAP)