Sejm poparł nowelizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakładającą wstrzymanie sprzedaży tych nieruchomości na kolejne 5 lat. Za nowelą opowiedziało się 293 posłów, przeciw było 153, a 2 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

Dotychczasowy okres, na jaki wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa upływa 30 kwietnia 2021 r. Po wstrzymaniu sprzedaży podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu stała się dzierżawa.

Nowelizacja ustawy zakłada przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.