Komisja Europejska chce, aby kraje Unii Europejskiej miały więcej do powiedzenia w sprawie tego, jak wydawać środki unijne z Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Nowy model realizacji polityki rolnej ma zmniejszyć biurokrację w płatnościach skierowanych do rolników.

Wiceszef KE Jyrki Katainen podkreślał w środę na konferencji, że zmniejszenie biurokracji w unijnej polityce rolnej jest niezwykle ważne, bo eksport produktów rolno-spożywczych jest jedną z najważniejszych gałęzi eksportu w UE. Jak tłumaczył, jeśli chodzi produkty rolne, UE ma od 7 lat nadwyżkę handlową względem reszty świata. Dodał, że nadwyżka z roku na rok się zwiększa.

Najważniejszym elementem propozycji jest zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za to, w jaki sposób i na co przeznaczane są przyznane im fundusze w ramach WPR.

„Komisja proponuje nowy model realizacji polityki rolnej. W większym niż dotychczas stopniu skorzystano w nim z zasady pomocniczości, zakładając opracowanie przez państwa członkowskie planów strategicznych WPR” – powiedział Katainen.

Reklama

KE ma nadal przedstawiać w Brukseli cele dotyczące WPR. Kraje mają z kolei w przyszłości przedstawiać strategie tego, jak te cele realizować. Plany będą zatwierdzane przez Komisję.

Reklama

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan podkreślił, że od 1962 r. – kiedy powstała WPR – przeszła ona wiele reform, ale potrzebuje kolejnej, by odpowiadać nowym wyzwaniom, zwłaszcza środowiskowym i klimatycznym. KE uważa, że reforma jest potrzebna, bo np. włoski rolnik nie powinien mieć takich samych wymogów w zakresie ochrony środowiska jak fiński, bo obaj uprawiają ziemię w bardzo różnych warunkach. Hogan podkreślił, kraje UE same powinny decydować, jakie działania zamierzają podejmować w ramach polityki rolnej, by osiągnąć unijne cele.

KE chce również zbudować system wsparcia na szczeblach unijnym i krajowym dla młodych rolników, którzy chcą rozwijać działalność. Nie zamierza jednocześnie zmieniać systemu płatności - wsparcie dla rolników będzie nadal udzielane za pośrednictwem płatności bezpośrednich.

Komisja Europejska podkreśla, że jest to wstępna propozycja, a konkretny, szczegółowy wniosek zamierza przedstawić w pierwszej połowie 2018 r., po przedstawieniu projektu kolejnego budżetu unijnego.

W lutym br. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat przyszłości WPR, aby zbadać, w jaki sposób ją uprościć. W trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji otrzymała ponad 320 tys. odpowiedzi, głównie od osób prywatnych. Większość respondentów – jak podała KE – wskazywała, że konieczne jest jej uproszczenie.

Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych polityk Unii Europejskiej. Jej cele to zabezpieczenie dostaw wysokiej jakości bezpiecznej żywności po przystępnych cenach przy jednoczesnym wspieraniu europejskich rolników. UE jest największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych.