Nowe przepisy mają służyć wyeliminowaniu sytuacji, w której w utworze słowno-muzycznym (nieuznanym za utwór współautorski), autorskie prawa majątkowe do tekstu wygasałyby w innym terminie niż prawa do muzyki. Zostanie wprowadzona taka sama zasada, jak w przypadku utworów współautorskich – czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów. Rozwiązanie to ma obowiązywać tylko wówczas, gdy tekst
i muzyka zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego.

Zmieni się również czas ochrony prawa do artystycznych wykonań. Okres ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach zostanie wydłużony – do 70 lat (obecnie jest to 50 lat). Wydłużenie wynika z faktu, że obecny 50-letni okres ochrony jest zbyt krótki, i w ocenie Komisji Europejskiej, nie zabezpiecza i nie chroni interesów artystów, którzy rozpoczęli karierę w młodym wieku. Wydłużenie tego okresu do 70 lat zapewni artystom ochronę przez całe życie, umożliwiając im osiąganie przychodów w dłuższym okresie.

Projektowane przepisy przewidują ponadto zabezpieczenie pozycji i sytuacji artystów-wykonawców. Zapewnią tej grupie artystów (np. piosenkarzom, członkom zespołów muzycznych) możliwość odzyskania praw przeniesionych w przeszłości na producenta fonogramu, w sytuacji, gdy nie oferuje on sprzedaży odpowiedniej liczby egzemplarzy lub nie udostępnia fonogramu w internecie. Artyście będzie ponadto przysługiwać coroczne dodatkowe wynagrodzenie od producenta w przypadku, gdy przeniósł on na producenta fonogramu swoje prawa za jednorazowym wynagrodzeniem.