Nowelizacja prawa konsumenckiego wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Na jej podstawie niektórzy przedsiębiorcy uzyskają status konsumenta. Dowiedz się, jakie uzyskają uprawnienia.

Zgodnie z przepisami niektórzy przedsiębiorcy o 1 stycznia 2021 r. będą mogli korzystać z przywilejów, które aktualnie zagwarantowane są jedynie konsumentom.

Kogo obejmą nowe uprawnienia?

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z uprawnień przeznaczonych dla konsumentów musi spełnić dwa warunki:

  • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • zawierana umowa musi wiązać się z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, ale nie ma dla nich charakteru zawodowego. Przykładem „braku charakteru zawodowego” produktu może być zakup przez księgowego ekspresu do kawy do swojego biura.

Oznacza to, że na nowych przepisach nie skorzystają podmioty, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółki prawa handlowego, np. spółki z o.o., komandytowe czy akcyjne.

Jak wskazują eksperci, mocno nieprecyzyjny przepis dotyczący „braku charakteru zawodowego” zakupów, może w przyszłości rodzić wiele rozbieżności interpretacyjnych.

Jakie uprawnienia otrzymają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy spełniający powyższe warunki mogą od 1 stycznia 2021 r:

  • skorzystać z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy, czyli w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy;
  • Skorzystać z ochrony wynikająca z rękojmi. Oznacza to np. wydłużenie okresu na złożenie reklamacji;
  • skorzystać z przepisów dotyczących regresu.

Co więcej, wobec przedsiębiorcy nie będzie można stosować również niedozwolonych klauzul umownych.

WYJĄTKI

  • nowe przepisy nie będą stosowane do umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.;
  • sprzedawca w umowie z przedsiębiorcą konsumentem będzie mógł wyłączyć przepisy o rękojmi;
  • Przedsiębiorcy konsumenci nie będą mogli skorzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów.

Zmiany w prawie konsumenckim – obowiązki sprzedawców

W związku ze zmianami w prawie konsumenckim sprzedawcy będą musieli nanieść zmiany w obowiązujących regulaminach oraz dostosować wzorce umów do nowej grupy klientów. Konieczne okaże się również dokonywanie weryfikacji, w jakim charakterze i przez kogo robione są zakupy.