Reklama

Marka firmy jest rozpoznawalna na ogólnopolskim rynku edukacyjnym i kojarzona z wysoką jakością oraz prestiżem, co potwierdzają zarówno opinie klientów, jak i wdrożony w 2006 r. system zarządzania jakością. Strategicznym celem firmy jest świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorczości, pomoc merytoryczna w zakładaniu nowych firm oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania odpowiednich cech osobowości dla potrzeb rozwijania i wspierania biznesu oraz podnoszenia kompetencji kadr przedsiębiorstw w Polsce. Oferta adresowana jest również do osób pozostających bez zatrudnienia lub wykluczonych społecznie.

Działania Business Center 1 realizowane są poprzez system rozbudowanych szkoleń, które w znacznej części są współfinansowane z funduszy unijnych, a zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług odbywa się przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Do końca 2020 r. ze szkoleń skorzystało ponad 50 tys. klientów.

Firma, oprócz siedziby w Katowicach, posiada także oddziały w Szczecinie i Gdyni. Business Center 1 dysponuje komfortowym centrum szkoleniowym (3 sale), nowocześnie wyposażonym i gwarantującym pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

Spółka Business Center 1 została nominowana do prestiżowego tytułu Najwyższa Jakość Quality International 2021.

Materiały prasowe

Mateusz Moskwik