W sytuacji, gdy dochodzi do szkody u pacjenta, np. w wyniku błędu medycznego podczas operacji, a ubezpieczyciel nie zaspokaja roszczeń poszkodowanego na satysfakcjonującym poziomie, do gry wkracza arbiter. Idealnie, kiedy jest to wielospecjalistyczna kancelaria, która podejmuje się negocjacji, w wyniku których warunki odpowiadają wszystkim stronom.

Naruszenie praw pacjenta w wyniku błędu medycznego rozumiane jest jako efekt postępowania lekarza czy personelu niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną lub brakiem należytej staranności. W jego wyniku mogą pojawić się różnorodne następstwa w postaci uszczerbku na zdrowiu, utraty wydolności, niepełnosprawności, a nawet zgonu. W takich sytuacjach pacjent lub rodzina występuje z roszczeniem. Często jednak brakuje im wiedzy i doświadczenia w zakresie przysługującego prawa, a swoje żądania kierują wprost np. do szpitala. Tam często zderzają się z murem administracji, a nawet brakiem empatii. Gatunkowy ciężar „walki z systemem” sprawia, że poddają się. Skorzystanie w takiej sytuacji z usług tak doświadczonego negocjatora, jakim jest MERITUM Sp.j. (Bielsko-Biała, woj. śląskie), jest nieodzowne. Kancelaria podejmuje się arbitrażu, reprezentując poszkodowanego pacjenta przed ubezpieczycielem i placówką medyczną, których wspiera korporacyjna „machina prawnicza”.

Lekarze i placówki medyczne posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za błędy medyczne, ale niestety niejednokrotnie polisy opiewają na zbyt niskie kwoty i zarówno szpitale, jak i firmy ubezpieczeniowe proponują zadośćuczynienia na niewspółmiernie niskim poziomie. Tymczasem osoba poszkodowana nie jest na straconej pozycji i ma szansę na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania, a nawet stałej renty. – Najczęstsze sprawy, jakimi się zajmujemy w tym zakresie dotyczą zakażeń szpitalnych, błędów w trakcie operacji i porodu, nieprawidłowej diagnozy i leczenia czy wręcz odmowy leczenia, naruszenia tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, czy nieprawidłowości przy zabiegach medycyny estetycznej, których niestety przybywa – mówi Katarzyna Piechówka, współwłaścicielka MERITUM Sp.j.

– Chcę jasno podkreślić – nie jesteśmy „wrogami” lekarzy czy firm ubezpieczeniowych, a działając w interesie pacjentów, pracujemy również na rzecz tych stron. Naszą intencją jest uświadamianie i edukowanie lekarzy, personelu medycznego i placówek ochrony zdrowia z tytułu obowiązków, ale i praw, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów i standardów. Nasze zaangażowanie obejmuje wszystkie strony – zaznacza Monika Jaroszewicz-Bortnowska, prawnik MERITUM Sp.j., i dodaje: – Cieszymy się, że zainteresowanie środowiska w tym zakresie jest duże, dlatego też w naszych strukturach uruchomiliśmy dział MERITUM-MED, który zajmuje się tylko sprawami z zakresu błędów medycznych, których z roku na rok przybywa. Zaobserwowaliśmy również występowanie coraz większej ilości błędów medycznych zarówno w stomatologii, jak i w medycynie estetycznej, gdzie dotychczas świadomość pacjentów była na niskim poziomie. W ostatnim czasie przeprowadzamy również specjalne szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, aby byli przygotowani na wypadek wystąpienia negatywnego zdarzenia medycznego i wiedzieli jak reagować.

Kancelaria prowadzi zarówno nowe sprawy, jak również takie, w których zakończyło się już postępowanie przed ubezpieczycielem niekorzystną dla klienta decyzją. MERITUM Sp.j. nie boi się podejmowania tematów dużego kalibru, gdzie roszczenia sięgają kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów złotych. – Naszą intencją jest dojście do porozumienia z podmiotem odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody na drodze przedsądowych negocjacji, choć oczywiście czasem istnieje konieczność sądowego rozstrzygnięcia sporu. Nie pobieramy z góry honorarium za podjęcie sprawy, ale pracujemy na podstawie prowizji od wyegzekwowanych roszczeń. Stąd też konieczność rzetelnego „rozpracowania” tematu na etapie przygotowawczym, co bywa procesem długotrwałym i skomplikowanym – zaznacza Katarzyna Piechówka.

Możliwość skorzystania ze wsparcia kancelarii MERITUM Sp.j. jest często jedyną szansą na uzyskanie satysfakcjonujących kwot. To tym bardziej ważne, że liczba niezadowolonych, poszkodowanych osób systematycznie rośnie. I dotyczy to nie tylko medycyny, ale wielu innych spraw, m.in. wypadków w zakładach pracy, w szkołach, na drogach, kontuzji na oblodzonym chodniku, szkód w rolnictwie i wielu innych. Kancelaria pomaga płynnie i efektywnie przejść drogę ubiegania się o wszelkie roszczenia. Zajmuje się przygotowaniem dokumentacji, negocjuje wysokość świadczenia, a także reprezentuje stronę w sądzie w sprawach cywilnych i karnych, czy też administracyjnych.

MERITUM Sp.j. stanowi doświadczony zespół prawników oraz przedstawiciele działający na terenie całego kraju. Funkcjonuje od ponad 20 lat, a wyróżnia się szerokim spektrum specjalizacji i kompetencji z różnych dziedzin, obejmujących m.in. prawo cywilne, prawo karne, ustawę o ubezpieczeniach, kodeks pracy, drogowy, a nawet wiedzę medyczną czy inżynierię przemysłową.

Jacek Majewski