W kontekście prefabrykacji, która już z samego założenia wpisuje się w ideę proekologicznej ogólnoświatowej polityki, Polska już dawno poradziła sobie ze stereotypem „wielkiej płyty”, wkraczając w nowoczesne dopasowane do klienta i przyjazne środowisku rozwiązania prefabrykowane.

Potwierdzeniem milowego kroku we wdrażaniu realizacji pełnej konstrukcji prefabrykowanej jest działalność Pionu Prefabrykacji Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD. Grupa ta, z wyłącznie polskim kapitałem, działająca na wielu zagranicznych rynkach jako doświadczony generalny wykonawca, ma w swojej ofercie innowacyjne rozwiązania prefabrykowane produkowane we własnej proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej na Mazowszu. Szeroka gama prefabrykatów dostępna w ofercie Grupy – fundamenty, filigrany, słupy, belki, elementy płytowe, ścienne, a także elementy prętowe czy prefabrykaty inżynieryjne – umożliwiają dopasowanie do konkretnego zapotrzebowania w różnych gałęziach budownictwa, od mieszkaniowego, rolniczego przez przemysłowe, środowiskowe, aż po zaawansowane budownictwo modułowe. „Krojone na miarę” moduły gwarantują optymalne zużycie materiałów, dzięki wysokiej jakości prefabrykatów produkowanych w powtarzalnym procesie, redukują ilość odpadów stali i betonu, co umożliwia maksymalne zmniejszenie śladu węglowego. Przeniesienie dużej części procesu budowlanego do proekologicznej fabryki skraca czas realizacji inwestycji, co jest istotne dla klienta pod względem ekonomicznym oraz zmniejsza oddziaływanie budowy na środowisko.

Reklama

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD w technologiach prefabrykowanych idzie jeszcze dalej jako prekursor nowoczesnych rozwiązań. Posiadając w strukturach zarówno Pion Prefabrykacji, jak i Pion Naukowo-Badawczy ma na swoim koncie szereg innowacji, w tym patenty najwyższej klasy „A” w dziedzinie proekologicznego i prefabrykowanego budownictwa. Zawiązane z Politechniką Warszawską oraz Polską Akademią Nauk wielowątkowe Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe Interdyscyplinarnych Rozwiązań w Budownictwie opracowuje m.in. prefabrykowane elementy konstrukcyjne pionowe z gotową elewacją oraz nawierzchniowe piesze i jezdne, poprawiające jakość powietrza, niwelujące zanieczyszczenia antropogeniczne (m.in. CO2), a także poprawiające jakość wody w procesach fotokatalizy. Opracowywane prefabrykaty mają również zdolności dezynfekcyjne, co jest istotne w obecnych pandemicznych czasach.

Proponowane przez Grupę innowacyjne fotokatalityczne elementy prefabrykowane zostały wielokrotnie wyróżnione, w tym Złotym Godłem Najwyższa Jakość Quality International.

Pozytywny wpływ prefabrykacji na środowisko i jakość powietrza jest niezwykle istotny w dobie rosnącego kryzysu klimatycznego. Dzięki innowatorskiej działalności Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD polskie rozwiązania wyróżniają się na tle technologii prefabrykowanych na świecie.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD