Rozmowa z dr. Robertem Wawrzonkiem, Członkiem Zarządu, REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

REMONDIS Electrorecycling jest częścią znanej na całym świecie marki zajmującej się gospodarką odpadami. Czym zajmuje się kierowana przez Pana spółka?

REMONDIS Electrorecycling jest spółką świadczącą usługi w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Grupa REMONDIS posiada na terenie Europy największą sieć 11 zakładów przetwarzania elektroodpadów, w tym 2 zakłady w Polsce – w Błoniu k. Warszawy i Łodzi. Na polskim rynku działamy już od ponad 15 lat. Od początku naszej działalności, współpracując z organizacjami odzysku, realizujemy w praktyce obowiązki wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Do roku 2021 w naszych zakładach w Polsce przetworzyliśmy już blisko 10 000 ton baterii przenośnych i ponad 300 000 ton zużytego sprzętu.

Przepisy stawiają wysokie wymogi odnośnie zagospodarowania takich odpadów.

Gospodarowanie odpadami jest obszarem ściśle regulowanym licznymi aktami prawnymi, a w ostatnim czasie wymagania dla podmiotów działających na tym rynku zostały po raz kolejny podwyższone. REMONDIS Electrorecycling dostosowuje się do tych zmian i prowadzi swoją działalność z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie jakości, środowiska oraz efektywnego zarządzania energią, potwierdzone aktualnymi certyfikatami ISO. Regularne kontrole i audyty potwierdzają także zgodność naszego działania z wymogami prawnymi, a inwestycje w rozwój systemów informatycznych i doświadczony zespół pracowników pozwalają nam na pełną kontrolę procesów w spółce. Dbamy o to, aby nasi klienci byli zadowoleni ze współpracy z naszą spółką i pewni tego, że otrzymują usługi na najwyższym poziomie w konkurencyjnej cenie.

W Państwa działalność bezpośrednio wpisana jest ekologia, która jest jednym z filarów odpowiedzialnego biznesu (CSR). W jakim jeszcze zakresie REMONDIS Electrorecycling realizuje te zasady?

Nasza podstawowa działalność doskonale wpisuje się w ideę odpowiedzialnego biznesu. Dbamy i chronimy środowisko, a nasze działania powodują, że odpady stają się surowcami, a szkodliwe substancje są w sposób bezpieczny unieszkodliwiane. Dodatkowo aktywnie prowadzimy edukację ekologiczną. Wspólnie z organizacją odzysku ELECTRO-SYSTEM przeznaczyliśmy na ten cel już blisko 6 mln złotych. Prowadzimy szereg, skierowanych do różnych grup odbiorców, projektów edukacyjnych takich jak Cycling-Recycling, Eco-Studio czy EkoWalentynki, a także unikalny projekt DECYDUJESZ.pl, w ramach którego zapewniamy każdemu mieszkańcowi Polski bezpłatny odbiór wielkogabarytowych elektroodpadów wprost z domu. Wspieramy także finansowo wybrane inicjatywy sportowe, projekty integracyjne dla osób z dysfunkcjami, a także jednostki budżetowe samorządu lokalnego.

Rozmawiała Zuzanna Pawełczyk