Postępująca globalizacja i zmiany klimatyczne wywołały potrzebę zintegrowanych działań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Coraz częściej doceniamy te firmy, które funkcjonują w sposób odpowiedzialny, inwestują w technologie przyjazne środowisku, w edukację swojej kadry i rozwój lokalnych społeczności.

Kronospan Polska Sp. z o.o., wiodący producent wysokiej jakości płyt drewnopochodnych oraz produktów dla branży meblarskiej, to doskonały przykład przedsiębiorstwa działającego zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Kronospan to ponad 50 zakładów w Europie, Azji i USA, a w Polsce zakłady produkcyjne umiejscowione są w ośmiu lokalizacjach, z największym zakładem w Szczecinku. Obecnie polskie spółki zatrudniają blisko 4 tys. pracowników. Jej zaangażowanie w działania na rzecz lokalnych społeczności, inicjatywy proekologiczne oraz propracownicze przyniosły firmie uznanie Kapituły Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2024, która nagrodziła Kronospan tytułem Dobry Pracodawca, Dobra Firma oraz EKO Firma.

Pracodawca godny zaufania

Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę pełni kapitał ludzki w organizacji, Kronospan w swojej polityce personalnej wdraża te programy i inicjatyw

y, które zapewniają pracownikom stały rozwój, stabilizację, a także równowagę między pracą, a życiem prywatnym. Firma gwarantuje kursy i szkolenia dokształcające, prowadzi motywacyjny system wynagrodzeń, przyznaje ponadstandardowe świadczenia socjalne. Szczególną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa i komfortu pracy. W spółce mocno promowana jest aktywność fizyczna, m.in. poprzez prowadzenie własnej, bezpłatnej, nowoczesnej siłowni KronoGym, budowę stacji rowerów miejskich przy siedzibie firmy czy wspieranie imprez sportowych. Firma zaangażowana jest również w pozyskiwanie i kształcenie przyszłej kadry, dlatego też współtworzy i prowadzi klasy patronackie, m.in. w Zespole Szkół Technicznych, funduje uczniom stypendia i staże oraz wyposażenie warsztatów szkolnych. Dzięki inicjatywie Kronospan, w Szczecinku, powstała Filia Politechniki Koszalińskiej, gdzie studenci mogą kształcić się na kierunku Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym.

Środowisko to odpowiedzialność

Jako światowy lider wśród producentów płyt drewnopochodnych, spółka prowadzi produkcję wykorzystując surowiec z recyklingu, stosując innowacyjne technologie, tak, aby maksymalnie ograniczyć jego wpływ na środowisko. Swoje wysiłki w tym zakresie koncentruje w różnych aspektach działalności przemysłowej, wykorzystując alternatywne źródła energii, dążąc do gospodarki bezodpadowej zero waste i wytwarzając produkty o ujemnej emisji dwutlenku węgla.

Kronospan w każdym segmencie swojej działalności zwraca uwagę na ekologię. W ostatnich latach wprowadzono najnowsze rozwiązania technologiczne w tym zakresie. W zakładach wymieniono oświetlenie na źródła LED, a część floty wózków widłowych na elektryczne. Podkreślając swoje zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, firma dba również o edukację proekologiczną swoich pracowników, organizując takie inicjatywy, jak „Warsztaty recyklingowe” dla dzieci i seniorów, „Sprzątanie świata” czy „Grow”, czyli coroczną akcję sadzenia drzew, organizowaną przez Kronospan nieprzerwanie od 2001 r. Tegorocznej edycji „Grow” przyświecał ambitny cel posadzenia miliona drzew na całym świecie. Tymczasem wyjątkowy charakter imprezy sprawił, że działania prośrodowiskowe zakończone piknikiem rodzinnym, stanowiły doskonały przykład połączenia przyjemnego z pożytecznym.

Joanna Jakoweńko

ikona lupy />
Materiały prasowe