Świadoma swojego wpływu na otoczenie zewnętrzne i społeczeństwo, Poczta Polska dokonuje kolejnych inwestycji, a działając w oparciu o rachunek ekonomiczny, pamięta o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Organizuje i włącza się w ogólnopolskie akcje, nawiązuje współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami pomocowymi – promuje przy tym pozytywne postawy i wspiera aspiracje swoich pracowników.

Poczta Polska to największa firma logistyczna w kraju. W całej Polsce zatrudnia prawie 70 tys. osób. O skali działania przedsiębiorstwa świadczy choćby jedna cyfra: każdego dnia Poczta Polska dostarcza do adresatów w naszym kraju ponad 3 mln przesyłek listowych i reklamowych. Jednocześnie, prawie 80 proc. przesyłek w segmencie usług kurierskich realizowanych jest pod marką Pocztex. Gdy dodamy do tego, że to jedno z najstarszych przedsiębiorstw w Polsce, a marka Poczty Polskiej należy do najbardziej rozpoznawanych w kraju, łatwo zrozumieć skalę jej wpływu na różne dziedziny naszego życia.

Organizacja spółki, to w jaki sposób funkcjonuje i jak podejmowane są decyzje w organizacji, to są ważne elementy współczesnego CSR. Decydują one nie tylko o sprawności operacyjnej, ale o również o jakości relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi. W Poczcie Polskiej funkcjonuje wiele mechanizmów otwartej wymiany informacji. Na wewnętrznym forum pracowniczym eksperci i przedstawiciele spółki często odpowiadają na pytania i sugestie pracowników. Kiedy zajdzie taka potrzeba, każdy może anonimowo zgłosić incydent dyskryminacji i mobbingu poprzez kanał „Mówię Otwarcie”. W spółce działa również kilkadziesiąt związków zawodowych, których przedstawiciele regularnie spotykają się z Zarządem Poczty Polskiej.

Przyjęty w kwietniu 2022 r. Kodeks Etyki Poczty Polskiej to dokument, który ma znaczenie dla klientów, pracowników i pracodawcy. Odnosi się do zasad o uniwersalnym charakterze, takich jak uczciwość, sprawiedliwość, poszanowanie własności i pracy. Tak przygotowany, może stanowić podstawę do kształtowania profesjonalnego środowiska pracy i współpracy z partnerami zewnętrznymi. Po tym jak Zarząd spółki wprowadził „Politykę Antykorupcyjną Poczty Polskiej”, dziesiątki tysięcy pracowników wzięło udział w szkoleniach poświęconych tej tematyce. W listopadzie 2022 r. Poczta Polska uzyskała certyfikat potwierdzający, że ustanowiony i wdrożony system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest zgodny ze standardami normy ISO 37001:2016. Ten dokument jest sygnałem dla kontrahentów, że spółka postępuje w sposób etyczny i wspiera równą konkurencję.

Szczególny charakter spółki i misja, którą pełni sprawiają, że kieruje ona swoje aktywności do szerokiego grona interesariuszy. Jej aktywność wyznacza przy tym tradycja samej organizacji.

W lutym, kiedy Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie wszyscy zwrócili uwagę na szczególną rolę operatora wyznaczonego. Poczta Polska, jako największa firma logistyczna w kraju, we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS), uruchomiła zaopatrzenie z magazynów RARS dla uchodźców z Ukrainy napływających do Polski. Poczta pełni istotną funkcję w infrastrukturze krytycznej państwa i jako jedyny operator pocztowy, realizuje zadania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP. Nie bez znaczenia jest tu skala działalności przedsiębiorstwa: Poczta Polska dysponuje siecią ponad 7,6 tys. placówek w kraju.

Oprócz wielu aktywności pracowników spółki organizujących pomoc, Poczta Polska udzieliła wsparcia materialnego i organizacyjnego dla partnerów w Ukrainie i „przyjęła po dach” już ponad 450 uchodźców, kwaterując ich w swoich ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych.

W trudnych czasach uczymy naszych pracowników posługiwania się bronią. Poczta Polska uruchomiła w sierpniu br. program „Powitanie z bronią”, w ramach którego każdy z pracowników mógł zgłosić się na bezpłatne zajęcia na strzelnicy i poznać tajniki posługiwania się bronią. W zaledwie 3 tygodnie po ogłoszeniu, na zajęcia zapisało się ponad 1 tys. pocztowców.

Szczególny charakter spółki i misja, którą pełni sprawiają, że kieruje ona swoje aktywności do szerokiego grona interesariuszy. W wielu przedsięwzięciach o charakterze społecznym Poczta wykorzystuje swoją fundację korporacyjną „Pocztowy Dar”. Od 2011 r. ma ona status organizacji pożytku publicznego. Powołana początkowo, aby angażować się w pomoc dla pracowników Grupy Poczty Polskiej i ich rodzin, na przestrzeni lat rozwinęła swoją działalność, angażując się w programy pomocowe realizowane wspólnie z różnym partnerami w całej Polsce. To pod patronatem Fundacji Poczta Polska, uruchomiła w październiku br. Program Wolontariatu Pracowniczego, którego celem jest zaangażowania Pocztowców w projekty prowadzone przez Fundację. Kolejne takie aktywności ciągle przed nami!

Fot. materiały prasowe