Obecna na polskim rynku od blisko 25 lat firma BNP Paribas Cardif Polska należąca do jednej z największych międzynarodowych instytucji finansowych Grupy BNP Paribas, w odpowiedzi na zmiany zachodzące aktualnie na świecie, otwiera nową kartę w swojej działalności, zarówno w odniesieniu do oferty, jak i zarządzania własną organizacją, społeczną odpowiedzialnością za otoczenie, w oparciu o wartości, które mają pozytywny wpływ na środowisko. – Nasza aktualna misja ma sprawić, aby ubezpieczenia były jeszcze bardziej dostępne i umożliwiały klientom spokojne planowanie przyszłości i realizację zamierzeń. Transformacja BNP Paribas Cardif realizowana jest w oparciu o kompetencje naszych 8 tys. pracowników na całym świecie, przy ścisłej współpracy z partnerami i klientami – mówi Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu BNP Paribas Cardif w Polsce.

Nadrzędnym celem firmy jest tworzenie produktów, które mają przynosić wymierną wartość klientom. W oparciu o badania rynku i doświadczenia, powstają usługi zaspokajające konkretne wymagania w zakresie lepszej ochrony, także finansowej. W tym celu BNP Paribas Cardif Polska stawia na tzw. platformizację usług, która będzie uzupełnieniem tradycyjnej oferty. Ubezpieczenia, w nowoczesnym standardzie plug&play wraz z konfigurowalnymi interfejsami, dostosowane będą do specyfiki nowych rozwiązań. – Znajomość dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów jest kluczowa. Obecnie na przykład wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniem od utraty pracy. Naszą intencją jest konstruowanie polis w przejrzystej formie, aby klienci w pełni rozumieli jaki produkt kupują i mogli maksymalnie go wykorzystać. To kluczowy element naszej wiarygodności – podkreśla prezes Grzegorz Jurczyk.

Reklama

Działania w obszarze odpowiedzialności społecznej BNP Paribas Cardif w Polsce wpisują się w cztery filary: gospodarki, miejsca pracy, społeczeństwa i środowiska naturalnego. – Mamy pełną świadomość, że potrzeba jest zdecydowanych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, walki z globalnym ociepleniem i redukcji nierówności społecznych – podkreśla Grzegorz Jurczyk. Jako firma ubezpieczeniowa BNP Paribas Cardif odpowiedzialnie koreluje ze społeczeństwem i środowiskiem w sposób zrównoważony. Osiąga to dzięki swoim pracownikom, dlatego stawia na ciągłe poszerzanie i podnoszenie ich kompetencji.

Reklama

W standardzie są regularne badania satysfakcji klientów i partnerów. Co dwa lata realizowany jest sondaż IPSOS dotyczący opinii partnerów nt. współpracy z BNP Paribas Cardif. Ponadto przeprowadzane są badania klientów przed zawarciem ubezpieczenia, po jego zakupie, podczas kontaktu z firmą oraz satysfakcji z otrzymanego odszkodowania. Dwa razy w roku przeprowadzane są również badania zaangażowania i satysfakcji pracowników. Na tej podstawie powstaje plan działania w celu poprawy w obszarach słabiej ocenionych. Oprócz tego, istnieje możliwość ciągłego zgłaszania wniosków, propozycji oraz pytań (także anonimowo), do których zarząd spółki odnosi się podczas comiesięcznych spotkań z kadrą.

W tym roku w BNP Paribas Cardif Polska powołany został także Rzecznik Klienta, którego rolą jest wnikliwa i indywidualna analiza wszelkich niestandardowych przypadków. Równolegle powołano grupę Customer Angels, która na bieżąco rozpatruje sprawy i szuka rozwiązań poprawiających procesy i wdraża zmiany w sposób najbardziej dogodny dla klientów.

BNP Paribas Cardif Polska jest stałym partnerem i fundatorem wielu akcji charytatywnych i społecznych, jak zbiórki żywności i odzieży, czy promocja talentów dzieci. Firma sama również inicjuje liczne akcje kształtujące pozytywne postawy społeczne, jak Zero Waste Challenge, rywalizacje sportowe, czy uczące efektywnego gospodarowania żywnością. Aktywnie działa i jest częścią programu „Kobiety zmieniające BNP Paribas” powołanego przez Bank, którego misją jest wspieranie różnorodności w organizacji. Powołano też zespół „Eko Aktywni”, zajmujący się kształtowaniem i podnoszeniem poziomu świadomości ekologicznej u pracowników i otoczenia biznesowego oraz wdrażaniem eko-usprawnień w firmie.

BNP Paribas Cardif obecnie działa w 33 krajach świata, szczyci się wyjątkowym modelem biznesowym, w myśl hasła marki: Ubezpieczyciel zmieniającego się świata. Istnieje na światowym rynku ponad 40 lat, zajmując jedne z najwyższych miejsc w rankingach branżowych w obszarze bancassurance. Współpracuje głównie z bankami, przedsiębiorstwami leasingowymi, firmami finansującymi zakupy ratalne czy sieciami komórkowymi. Odgrywa istotną rolę w życiu swoich klientów, zapewniając im rozwiązania oszczędnościowe i ochronne, które pozwalają im realizować swoje cele, jednocześnie chroniąc się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Skuteczność firmy oraz zaufanie, jakie zdobyła na rynku, jest wynikiem aktualizowania wiedzy na temat oczekiwań klientów, ich stylu życia oraz potrzeb, a także umiejętności przewidywania nadchodzących zmian, dzięki czemu możliwy jest rozwój efektywnych produktów.

Maria Leżucha, Jacek Majewski

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. uhonorowane zostało tytułami
Lider Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2022 i Dobry Pracodawca 2022