ANWIS Sp. z o. o. należy do światowego lidera w segmencie innowacyjnych technik osłonowych – Grupy WAREMA. Firma istnieje na rynku od 1979 r. Wysoka pozycja marki na rynku jest wypadkową kilku czynników: komponentów używanych do produkcji osłon okiennych, jakości oferowanych produktów, a przede wszystkim kompetencji pracowników.

Standaryzacja procesów wewnętrznych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu gwarantują firmie status rzetelnego pracodawcy i partnera handlowego. – Podstawą naszej firmy są ludzie – ich zaangażowanie, doświadczenie i umiejętności. Nieustanny rozwój pomaga nam dostosować się do rosnących wymagań rynku – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska,Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich.

Jednym z projektów, który ANWIS uruchomił w tym roku, jest program „High Potential”, który ma na celu rozwój kompetencji pracowników na poziomie indywidualnym, zespołowym i strategicznym oraz budowanie planu sukcesji, a dodatkowo, wypracowanie rozwiązania usprawniającego pracę w wybranym obszarze organizacji. Adresatem inicjatywy są osoby z potencjałem do rozwoju, ambitne, mające określone cele własnego rozwoju i chcące kształtować swoją karierę zawodową w ANWIS. W trakcie programu uczestnicy rozwijają kompetencje miękkie, pogłębiają wiedzę i umiejętności, poprzez udział w warsztatach, kontakt z ekspertami i wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegami z firmy. Wysoki potencjał oraz nabyte nowe umiejętności, są ważne na ścieżce eksperckiej i możliwe do wykorzystania na wielu kluczowych stanowiskach w firmie. Na zakończenie programu dla pracowników zostanie opracowany indywidualny plan rozwoju.

Osoby zaangażowane w powiększanie własnych kompetencji i umiejętności są dla ANWIS fundamentem funkcjonowania oraz źródłem innowacyjności i kreatywnych rozwiązań.

Oprac. M.K.

fot. materiały prasowe