Strzegom (woj. dolnośląskie) zwany jest Granitowym Sercem Polski z uwagi na bogate złoża tego surowca. To granitowe miasto również w sensie metaforycznym – gmina silna, cechująca się ogromną dynamiką rozwoju, z ciekawymi inwestycjami, przedsiębiorczymi mieszkańcami i przyjaznym samorządem.
Media

W rejonie Strzegomia działa około 20 kopalni wydobywających granit oraz około 350 zakładów kamieniarskich. Imponujące wyrobiska stały się ciekawą atrakcją turystyczną, co stało się inspiracją do realizacji projektu unijnego pn. „Szlak kamienia” na terenie miasta i kilku innych gmin polsko-czeskiego pogranicza. W Strzegomiu powstała m.in. Aleja Rzeźb i multimedialne centrum informacyjne. Wykonano iluminację Góry Krzyżowej oraz oznakowano trasę turystyczną łączącą główne zabytki związane z kamieniem.

Strzegom to też przedsiębiorczość. Gmina jest dobrze skomunikowana z Podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z autostradą A4 i lotniskiem we Wrocławiu. Samorząd stwarza ulgi dla inwestorów, uzbrajane są kolejne tereny. Gmina zwalnia z podatku od nieruchomości nowo powstałe hale produkcyjne przez okres 6 lat.

Każdego roku gmina przeznacza na inwestycje kilkanaście milionów zł. Znaczną część środków inwestycyjnych pozyskuje się ze źródeł zewnętrznych.

Jednymi z największych działań strzegomskiego samorządu ostatnich lat było m.in otwarcie nowoczesnego budynku przedszkola i żłobka (pow. 1,9 tys. m2), o podwyższonych parametrach energetycznych, a także rewitalizacja parku miejskiego i dzielnicy Graby oraz Starego Miasta, wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych i odbudową zabytkowej baszty przeznaczonej na cele wystawiennicze. Budynek przedszkola został wyróżniony nagrodą II stopnia - Budowa Roku 2019, natomiast rewitalizacja parku miejskiego zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym Modernizacja Roku 2019.

W ramach tegorocznych zadań inwestycyjnych kontynuowano przebudowę ulic i placów, ciągów pieszo-rowerowych. Udało się również uruchomić, długo oczekiwaną przez mieszkańców komunikację miejską.

Jacek Majewski

Za realizowane usługi i inwestycje Strzegom po raz 10 został zdobywcą
Złotego Godła QI oraz otrzymał Diament QI w programie Najwyższa Jakość Quality International