To, jak rozwijają się miejsca w Polsce i na świecie jest wyrazem zaangażowania ich włodarzy. Dynamiczny i przemyślany rozwój Gminy Tarczyn, to wynik zaangażowania burmistrz Barbary Galicz, która od 17 lat zarządza tą gminą.

Działania Barbary Galicz są nakierowane na wszechstronny rozwój Tarczyna, w tym inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych ze środków własnych gminy, jak i pozyskanych zewnętrznie, podnoszących komfort życia mieszkańców, rozwój kultury, edukacji i dostępności usług zdrowotnych.

Kolejnym atutem Tarczyna jest przestrzeń rekreacyjno-sportowa przeznaczona dla mieszkańców oraz przyjezdnych. To jedna z inicjatyw burmistrz Barbary Galicz. Teren Tarczyn-Drozdy to kilkadziesiąt hektarów, na których znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz skatepark, place zabaw, piramida linowa oraz street workout i zewnętrzna siłownia. Całość dopełnia zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez nasadzenia roślin tlenotwórczych, a na osoby, łaknące odpoczynku czeka tężnia solankowa, która gwarantuje uzdrowiskowy klimat. W przyszłości władze Tarczyna planują w tym miejscu stworzenie wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego m.in. z zalewem dla żaglówek i muszlą koncertową.

Na uwagę zasługuje przemyślany sposób pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na realizację wielorakich projektów. Ciężka praca profesjonalizm i zaangażowanie tarczyńskich urzędników, rozsądek i zaufanie radnych, odważne decyzje połączone z przemyślanym zarządzaniem i spójnym obieraniem kierunków rozwoju – to źródła wielkiego sukcesu Gminy Tarczyn w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Zainwestowana ogromna kwota ponad 136 mln zł (czyli prawie 12 tys. zł na 1 mieszkańca) sprawia, że Tarczyn znajduje się na wysokim 273. miejscu rankingu Głównego Urzędu Statystycznego spośród wszystkich 2478 gmin w Polsce.

Tarczyn określany jest dziś często jako centrum kulturalno-sportowo-sadownicze regionu, a także miejsce przyjazne do zamieszkania, co przynosi tutejszym obszarom wymierne korzyści, szczególnie w kontekście ich skutecznej promocji.

Koronnym dowodem na to, jak szeroki i przemyślany jest zakres działań gminy są wyróżnienia i certyfikaty. Samorządowy Lider Edukacji, Wyróżnienie Nadzwyczajne Sukces Roku w Oświacie oraz tytuł Sportowa Gmina 2019, to jedne z najbardziej cenionych, elitarnych branżowych certyfikatów, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego.