Euro-Eko działa już 15 lat na rynku odbioru i przetwarzania odpadów przemysłowych i komunalnych. Obecnie jest to jeden z czołowych producentów paliwa alternatywnego w Polsce. Świadczy również usługi laboratoryjne w zakresie analizy odpadów, paliwa alternatywnego i biomasy. W swojej działalności, Euro-Eko stosuje nowoczesne technologie i na bieżąco wdraża polskie oraz unijne normy z zakresu ochrony środowiska.

ikona lupy />
Media

Spółka posiada trzy Zakłady Produkcji Paliw Alternatywnych: w Chełmie, w Kozodrzy i w Mielcu. Każdy z nich dysponuje nowoczesną linią technologiczną do przetwarzania odpadów w zakresie rozdrabniania, mieszania i suszenia. Dzięki temu paliwo produkowane przez spółkę Euro-Eko jest wysokiej jakości i spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Obecnie firma dostarcza swoim partnerom ok. 70 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie. Posiada jednocześnie techniczne możliwości i odpowiednie pozwolenia, które pozwalają płynnie zwiększyć produkcję paliwa, jeśli takie będą potrzeby rynku. Pro-ekologiczny profil działalności Euro-Eko, przyczynia się wydatnie do ograniczenia użycia węgla, jako surowca energetycznego, co wpływa też na zmniejszenie emisji CO2 z kopalin w powietrzu. Równocześnie, dzięki produkcji paliwa alternatywnego, rokrocznie, kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów ze składowisk wraca do obiegu gospodarczego w postaci produktu energetycznego.

Jarosław Dobrowolski,

Prezes Zarządu Euro-Eko Sp. z o.o.