W ubiegłym miesiącu posiadacze jednostek uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych mogli zarobić aż 46 proc. Albo stracić – nawet 25 proc. Ten pierwszy wynik osiągnął Quercus Wheat lev, fundusz zarabiający na wzroście ceny pszenicy. Największą stratę wykazał fundusz Idea Akcji.
Wycena jednostek funduszu Quercus TFI wzrosła znacznie bardziej niż cena pszenicy (16,5 proc.). – Jest to spowodowane tym, że jest on lewarowany, czyli wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej – wyjaśnia Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.
Jeśli chodzi o poszczególne kategorie funduszy, to nieźle spisały się podmioty gotówkowe i pieniężne. – Okazało się, że tylko niektóre z nich miały problemy z obligacjami upadających firm budowlanych – tłumaczy Paweł Majtkowski, analityk Expandera, firmy doradztwa finansowego. Tylko dwa z takich funduszy zamknęły lipiec pod kreską. Mediana (punkt, powyżej którego była połowa funduszy tego rodzaju) dla tej kategorii na poziomie 0,55 proc. okazała się o 0,16 pkt proc. wyższa niż w czerwcu – wynika z zestawienia przygotowanego dla DGP przez Expandera.