To kolejna zła wiadomość dla posiadaczy udziałów w funduszach Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Po zawieszeniu odkupywanie jednostek uczestnictwa i tym samym odcięciu od pieniędzy klientów Idei Premium, gorszy los spotka tych, którzy mają pieniądze w funduszu Idea Ochrony Kapitału. Ten fundusz zostanie zlikwidowany.

"Zarząd Idea TFI podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 6 sierpnia 2012 r. likwidacji subfunduszu Idea Ochrony Kapitału. (...) Wypłata środków pieniężnych uczestnikom subfunduszu planowana jest na dzień 31 grudnia 2012 r.". Likwidacja funduszu ma polegać na sprzedaniu wszystkich akcji i obligacji, ich "remanencie" i wypłacie pieniędzy wszystkim klientom, proporcjonalnie do posiadanych udziałów – czytamy na stronie z komunikatami bieżącymi TFI Idea.

Idea Ochrony Kapitału to jeden z dziewięciu subfunduszy zgrupowanych w funduszu Idea Parasol. Zgodnie z ostatnimi danymi na koniec lipca subfundusz miał 10,8 mln zł aktywów (jeszcze latem 2011 r. była to kwota 128 mln zł. W ostatnim kwartale stracił na wartości 27,5 proc., a tylko w ostatnim miesiącu był 19,5 proc. na minusie.

Decyzja o zlikwidowaniu funduszu oznacza, że klienci poczekają na swoje pieniądze nawet dłużej niż ci, którzy zainwestowali pieniądze w Idea Premium - dostaną je dopiero pod koniec roku.
Reklama
Fundusz „popłynął” na upadłych firmach budowlanych

Należące do finansowej grupy IDM towarzystwo funduszy wpadło w tarapaty razem ze swoim właścicielem. Upadłość firm budowlanych DSS i PBG spowodowała mocną przecenę udziałów trzech bezpiecznych funduszy z oferty Idea TFI, a w konsekwencji panikę klientów.

W połowie lipca fundusz Idea Premium na dwa tygodnie musiał zawiesić umarzanie swoich jednostek uczestnictwa. Pod koniec lipca KNF zgodził się na zawieszenie odkupywania jednostek funduszu Idea Premium aż do 16 września 2012 r.

Wszystko wskazuje na to, że, że Idea TFI może nie odzyskać dobrej reputacji w oczach klientów. Exodus klientów trwa.