Banki w Unii mają być odporniejsze na kryzysy a oszczędności klientów bardziej bezpieczne. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie pakiet przepisów.

Kryzys finansowy oraz bankructwa banków skłoniły państwa członkowskie do podjęcia radykalnych zmian. Nowe regulacje, w ramach tworzonej Unii Bankowej, mają zapewnić, że pieniądze podatników nie będą już używane do ratowania upadających banków. Nowe przepisy zobowiązują je do zabezpieczenia ponoszonego ryzyka finansowego i stworzenia w ramach unii, specjalnego funduszu w wysokości 55 milardów euro.

Ponadto banki, w przypadku kłopotów finansowych, będą musiały zagwarantować wypłatę do stu tysięcy euro, depozytów, czyli oszczędności ulokowanych przez klientów. Zostaną tez zobowiązane do dysponowana planem restrukturyzacji lub ewentualnego zakończenia działalności w sposób uporządkowany, chroniący klientów.

Jak powiedziała poseł Danuta Hubner, Polska będzie mogła przystąpić do Unii Bankowej, jeśli podejmie decyzję o poddaniu się europejskiemu nadzorowi. Jej zdaniem byłaby to słuszna decyzja.