W związku z harmonizacją prawa, które powinno obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od ponad 7 lat, zmianie ulegają również regulacje w zakresie warunków kredytowania ludności. Dyrektywa europejska wymusiła na lokalnych rynkach nowe prawodawstwo.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych w życie wraz z nową Ustawą o kredycie konsumenckim wymienić należy przede wszystkim:

• Zgodnie z nową ustawą, górną kwotą kredytu konsumenckiego będzie 255 550 zł (w Ustawie z 2001 roku górną kwotą było 80 000 zł);
• Rygorom nowej Ustawy o kredycie konsumenckim (UKK) podlegać będą także kredyty zabezpieczone hipotecznie;
• Bez podawania przyczyny będzie można teraz odstąpić od umowy kredytowej w okresie 14 dni (a nie jak w poprzedniej Ustawie z 2011 roku tylko 10);
• Wprowadzenie szeregu obowiązkowych informacji na temat kredytu – m.in. całkowitej kwoty do zapłaty, całkowitych kosztów, które muszą zostać wyjaśnione i przedstawione w formie pisemnej klientowi – tzw. asysty przedkontraktowej oraz formularza informacyjnego;
• Obowiązkowe przekazanie klientowi informacji zwrotnej na temat powodów odmowy udzielenia kredytu oraz tego w jakich bazach klient został zweryfikowany;
• Do podmiotów uprawnionych do korzystania z bazy Biura Informacji Kredytowej poza bankami dołączą od 18 grudnia 2011 roku także pozostałe instytucje kredytowe.
Najlepsze oferty pożyczek i kredytów gotówkowych! Sprawdź porównanie

Czego powinniśmy się obawiać?

• Zlikwidowane zostanie ograniczenie ustalone na poziomie 5% maksymalnego pułapu wszystkich opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu. Od 18 grudnia opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytu będą mogły osiągać dowolny poziom. Na całe szczęście w zakresie odsetek wciąż obowiązuje maksimum - czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego NBP (aktualnie nie więcej niż 24%);
• Bank będzie mógł żądać od klienta odsetek za okres, którym dysponował środkami z kredytu a od umowy odstąpił (dotychczas bez opłat);
• Wprowadzona zostaje możliwość pobrania przez bank opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości nie większej niż 1% spłacanej kwoty – jednak tylko dla kredytów ze stałym oprocentowaniem oraz gdy w ciągu roku kwota spłat przekroczy równowartość trzykrotności średniej krajowej pensji (czyli około 10 000 zł).

Zmiany na lepsze?

Zmiany wprowadzane nową Ustawą o kredycie konsumenckim z założenia miały przyczynić się do zwiększenia porównywalności oferty (wskutek wprowadzenia ustandaryzowanego formularza informacyjnego), lepszego zrozumienia ofert kredytowych przez klientów (poprzez asystę przed kontraktową wykonywaną przez doradcę z klientem) oraz zwiększony zakres kredytów, które będą podlegały ochronie prawnej. Jednak jednocześnie wprowadzono szereg zmian, które są niekoniecznie korzystne z punktu widzenia klienta – m.in. płatne odstąpienie od umowy, w niektórych przypadkach opłatę za wcześniejsza spłatę a przede wszystkim zniesienie progu 5% maksymalnych opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy – może to skutkować niestety wzrostem ceny i tak drogich już w większości pożyczek i kredytów dostępnych na polskim rynku.