Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk dotyczących bankowych kredytów hipotecznych. Większość regulacji ma zostać przyjęta od 1 stycznia 2014 r., a niektóre od 1 lipca przyszłego roku, podała KNF w komunikacie.

Do najistotniejszych zmian Rekomendacji S należy dalsze ograniczenie kredytowania w walutach obcych - kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach obcych powinny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu, zapewniające regularną obsługę i spłatę kredytu.

Zaostrzenie kryteriów zabezpieczania

Komisja zaleca także zmiana podejścia w zakresie wskaźnika LtV (ang. loan to value) tak, aby w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie przekraczała poziomu 80%.

Reklama

Wskaźnik LtV może sięgać 90% "w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie. KNF zastrzega jednak, że dla kredytów hipotecznych udzielonych do 31 grudnia wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%, dla kredytów udzielonych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%, dla kredytów udzielonych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. byłoby to 85% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie.

W przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych Urząd chce, aby wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie przekraczała poziomu 75% lub 80% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie.

Elastyczniej do zdolności kredytowej

Komisja proponuje także uelastycznienie podejścia w zakresie wskaźnika DtI - (ang. debt to income) - jego wartość powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem; "w procesie oceny zdolności kredytowej klientów detalicznych, szczególną uwagę bank powinien zwracać na sytuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danych regionie zamieszkania oraz 50% dla pozostałych klientów".

Zalecany mniejszy okres kredytowania

Nadzór oczekuje także od banków zmiany podejścia w zakresie okresu kredytowania. KNF uważa, że bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym okresie spłaty, bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat; jeśli przewidywany okres spłaty ekspozycji jest dłuższy niż 30 lat, bank powinien przyjmować w procesie oceny zdolności kredytowej okres spłaty ekspozycji wynoszący maksymalnie 30 lat.

Komisja podkreśla także, że "przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego".

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem sześciu punktów , w zakresie których rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do 1 lipca 2014 r.

Tekst Rekomendacji S zostanie opublikowany w najbliższych dniach, po zakończeniu prac redakcyjnych.