Prof. Irena Lipowicz podkreśla, że banki na mocy art. 70 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) są zobowiązane do rzetelnej oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Tego wymogu jednak w kontekście udzielania kredytów w obcej walucie nie spełniały. „Z otrzymywanych skarg (...) wyłania się jednoznaczny obraz braku dochowania tych standardów” – twierdzi RPO i dodaje, że nagminne było zatajanie przed klientami banków rzeczywistego ryzyka.
Zdaniem prof. Lipowicz popularną praktyką było m.in. uznawanie, że ktoś nie ma zdolności kredytowej w polskiej walucie, natomiast ma w obcej, np. we franku szwajcarskim. Taka ocena zaś jest wbrew jakimkolwiek regulacjom.