Ogólny wskaźnik nastrojów konsumenckich spadł o 4 p.p. w lutym 2023 r. względem stycznia br. – wynika z badania GfK. Polacy gorzej oceniają sytuację finansową gospodarstw domowych oraz sytuację ekonomiczną w kraju – zauważono.

Barometr Nastrojów Konsumenckich, ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w lutym 2023 r. -17,4, co oznacza spadek o 4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca – poinformowała firma doradcza GfK. Zarejestrowano natomiast wzrost poziomu nastrojów konsumenckich dla średniej unijnej do -20,6 z poziomu -22,2 w styczniu 2023 r.

Zgodnie z badaniem GfK, w lutym 2023 r. w porównaniu ze styczniem br. Polacy gorzej określali sytuację finansową gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach (spadek do -22,8 wobec -19,4), krytycznie spoglądali też na ich sytuację w ciągu 12 najbliższych miesięcy (-18,4 względem -14,5). Gorzej oceniali również sytuację ekonomiczną kraju w ostatnich 12 miesiącach (-53 w lutym wobec -50,2 w styczniu) oraz przyszłość ekonomiczną państwa w najbliższych 12 miesiącach (-39,6 względem -34,7). Lepiej natomiast oceniano bieżące koszty życia w relacji do 12 miesięcy wcześniej – wzrost do 65 w lutym 2023 r. wobec 63,3 w styczniu.

Połowa ankietowanych spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia, przy czym wynik ten jest niższy o prawie 3 p.p. niż w styczniu 2023 r. - podano. 45,3 proc. respondentów jest zdania, że inflacja utrzyma dwucyfrową dynamikę, a ceny towarów i usług będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 proc.

"W lutym 2023 r. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły wszystkich grup wiekowych analizowanych przez GfK. Najwyższy wynik odnotowano w grupie od 15 do 22 lat (-9,3), a najniższy wśród osób w wieku emerytalnym, gdzie wskaźnik osiągnął -24,2" – stwierdzono.

W oparciu o poziom wykształcenia, najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród konsumentów z wykształceniem podstawowym (-13), zaś najgorsze u osób z wykształceniem wyższym (-22,5).

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 lutego br. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI a kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji. (PAP)

ra/ pad/