Założenie rachunku bankowego to jedna z czynności, do której obywatele Ukrainy będą mogli wykorzystać aplikację Diia.pl - podkreślił w środę sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Jak zaznaczył, w obiegu jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tej aplikacji.

Na problemy związane z zakładaniem konta bankowego przez obywateli Ukrainy zwrócili uwagę samorządowcy na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. "Jest ogromny problem w stosunku szczególnie do tych, którzy posiadają stare dowody osobiste" - powiedział sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zaznaczył, że Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego wydały wytyczne dla banków w tej sprawie. Wiceminister finansów Sebastian Skuza podkreślił, że bankom wskazano konkretne rozwiązania. Obaj wiceministrowie zwracali uwagę, że mogą być one jeszcze wdrażane w ramach samych instytucji bankowych.

"Gdyby jeszcze były jakieś problemy, jesteśmy gotowi na dalszą dyskusję, ale myślę, że to jest bardziej kwestia wyjaśniania, doprecyzowania, niż dużych rozwiązań systemowych, bo te działania już zostały podjęte i wykonane ze strony rządowej" - dodał Skuza.

Skuza, na prośbę Szefernakera, zapowiedział, że wytyczne zostaną też przesłane samorządom. "Wiele osób wyrabiając PESEL, pyta o to, jakie są kolejne etapy możliwe do zrealizowania. Warto by było, abyśmy mieli ulotkę, z której urzędnicy samorządowi mieliby wiedzę, jaką mogliby przekazywać uchodźcom" - tłumaczył wiceszef MSWiA.

Minister Cieszyński poinformował z kolei, że do końca dnia w obiegu jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów, które wskazuje do jakich czynności będzie mogła być wykorzystywana aplikacja Diia.pl. "Tam jest explicite wskazane właśnie założenie rachunku bankowego" - powiedział. "Myślę, że ten materiał pana ministra Skuzy będzie można też o to uzupełnić" - zasugerował.

Diia.pl to ukraińskojęzyczna wersja znanej Polakom aplikacji mObywatel. Narzędzie to, jak podkreśla Cyfryzacja KPRM, umożliwia obywatelom Ukrainy bezpieczne legitymowanie się smartfonem. Dostęp do aplikacji można uzyskać dzięki Profilowi Zaufanemu, z którego korzysta już ponad 200 tysięcy obywateli Ukrainy. PZ uchodźcy mogą założyć wraz z numerem PESEL.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu, przewiduje, że legitymowanie się za pomocą Diia.pl pozwoli obywatelowi Ukrainy potwierdzić dane, np. podejmując pracę, rejestrując się w przychodniach, czy właśnie zakładając rachunek bankowy.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ ok/