Według danych za III kwartał 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się ponad 30 tys. spraw dotyczących kredytów frankowych, z których tylko pięć dotyczy pozwów banków wobec klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału - poinformował PAP Sąd.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie od 1 kwietnia 2021 r. działa tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny tego sądu.

"Obecnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się 30 338 spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska.

Według sądowych statystyk, liczba spraw, jakie miesięcznie wpływają od kwietnia, gdy powstał tzw. wydział frankowy, jest mniej więcej stała: w kwietniu wpłynęło 1865 spraw, maju 1725 spraw, w czerwcu 1604 sprawy, w lipcu 2139 sprawy, w sierpniu 2031 sprawy, we wrześniu - 1677 sprawy, a w październiku 1835 sprawy.

Dane z SO w Warszawie, jak na razie nie odzwierciedlają informacji przekazywanych przez banki, że rozpoczęły one akcję składania przeciw klientom pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Według danych przesłanych PAP przez Sylwię Urbańską dotychczas do Wydziału XXVIII wpłynęło pięć spraw z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. "W większości zatem sprawy rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczą roszczeń kredytobiorców przeciwko bankom" - zauważyła rzeczniczka sądu.

Według Sylwii Urbańskiej Wydział XXVIII jest wydziałem większym niż pozostałe wydziały pierwszoinstancyjne i obecnie orzeka w nim 19 sędziów (w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego), przy czym w Wydziale nie zostały jeszcze obsadzone wszystkie etaty sędziowskie, aktualnie nowi sędziowie są kierowani do Wydziału po uzyskaniu nominacji na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, nie dysponuje on danymi dotyczącymi przeciętnego czasu trwania postępowania tzw. spraw „frankowych”, gdyż w sprawozdaniach nie ma odrębnej kategorii dla tego typu spraw.

PAP zapytała też SO w Warszawie o praktykę zawieszania spraw frankowych w związku z oczekiwaniem na uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie, która miała w kompleksowy sposób rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. (SN jak na razie nie podjął uchwały w tej sprawie, we wrześniu skierował natomiast do TSUE pytanie niezwiązane bezpośrednio z tematem kredytów frankowych.)

"Na podstawie dotychczasowej praktyki, jeszcze przed skierowaniem przez Sąd Najwyższy pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 2 września 2021 r. w sprawie III CZP 11/21, można powiedzieć, że w zdecydowanej większości w Sądzie Okręgowym w Warszawie postępowania nie były zawieszane" - poinformowała Urbańska.

PAP skierowała także pytania dotyczące spraw frankowych do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Według informacji SA w Warszawie, od 2018 roku do tego sądu wpłynęło łącznie 1427 spraw „frankowych” z czego 949 wpłynęły w bieżącym roku. Załatwionych zostało łącznie 200 spraw, z czego 109 spraw zostało załatwionych w bieżącym roku (w tym 66 spraw, które wpłynęły w roku 2021). Orzeczenia Sądu Apelacyjnego są prawomocne z chwilą ich wydania. Spraw, w których uchylono orzeczenie sądu I instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi było łącznie 7. Skargi kasacyjne zostały złożone w 56 sprawach.

Jak podał SA w Warszawie, w sądzie tym "obecnie odwieszane są sprawy, które zostały zawieszone w oczekiwaniu na uchwałę SN".

W styczniu I Prezes SN Małgorzata Manowska skierowała do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej SN sześć pytań, które miały w kompleksowy sposób rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Pierwotnie planowano podjęcie uchwały w marcu 2021 r., jednak jak na razie SN nie podjął uchwały w tej sprawie. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś