Porozumienie zawarte w ostatnich dniach między Wielką Brytanią a UE nie wprowadza nowych rozwiązań dotyczących roamingu, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 r. mogą wzrosnąć jego ceny, gdyż nie będą już uzależnione od przepisów unijnych - zwraca uwagę UKE.

Chodzi o to, że w Unii Europejskiej obowiązuje tzw. zasada „Roam like at Home”, tj. świadczenie usług bez pobierania dodatkowych opłat oprócz ceny krajowej. Od 2021 nie będzie już ona jednak dotyczyła Wielkiej Brytanii.

Jak napisał Urząd Komunikacji Elektronicznej, w odpowiedzi na pytania PAP ws. opłat za usługi operatorów telekomunikacyjnych w Wielkiej Brytanii, od dnia zakończenia okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim dla celów przepisów regulujących świadczenie usług w roamingu UE.

"Porozumienie zawarte pomiędzy Wielką Brytanią i UE w ostatnich dnia nie wprowadza nowych rozwiązań dotyczących roamingu. Mówiąc inaczej: klienci operatorów z krajów Unii Europejskiej nie będą mieli, podczas pobytu na Wyspach, zagwarantowanej na gruncie prawnym zasady „Roam like at Home”, ale operatorzy mogą z własnej inicjatywy tę zasadę stosować"

- poinformował PAP Urząd.

Według UKE w przypadku usług realizowanych w roamingu poza państwami członkowskimi oraz państwami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - a takim od 1 stycznia staje się Wielka Brytania - brak jest ograniczeń prawnych dotyczących wysokości stawki z tytułu realizowanych usług detalicznych (za 1 minutę połączenia wykonanego, 1 minutę połączenia odebranego, za SMS-a oraz MMS-a).

Jak zaznaczył Urząd, decyzja o nowym poziomie cen w ofertach obowiązujących od dnia zakończenia okresu przejściowego, jak i jego wysokości pozostaje decyzją biznesową dostawcy usług.

"Klienci powinni zwrócić szczególną uwagę na zasady korzystania z usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ mogą się one różnić w zależności od dostawcy usług i wybranej oferty" - podkreślił UKE.

Urząd wskazał w informacji na temat zmian dotyczących cen roamingu w Wielkiej Brytanii, że ewentualne zmiany mogą dotyczyć zarówno obecnych abonentów, jak i tych zawierających umowy po 1 stycznia 2021 r.

Urząd podkreślił przy tym, że zmiana określonej w umowie ceny świadczenia usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie, może nastąpić wyłącznie zgodnie z zasadami Prawa telekomunikacyjnego.

Ponadto, operator powinien poinformować o ewentualnych zmianach z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie.