Inflacja konsumencka spowolni do ok. 2,5% r/r w czerwcu br., przewidują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

"W ocenie MR, w czerwcu inflacja wyniesie ok. 2,5% w ujęciu rocznym. Wolniejszy wzrost wskaźnika będzie możliwy ze względu na spowolnienie wzrostu cen żywności (poniżej 6% r/r). Jednocześnie szacujemy wyhamowanie dotychczasowych spadków cen w transporcie" - czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

GUS podał, że inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w maju 2020 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w maju.

W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 4,5%), które obniżyły ten wskaźnik o 0,39 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie zdrowia (o 1,6%) oraz żywności (o 0,1%) podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i 0,03 pkt proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,5%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,8%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,50 pkt proc. i 1,40 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 12,8%) oraz odzieży i obuwia (o 4,2%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 1,29 pkt proc. i 0,21 pkt pro., podał też Urząd.