Komisja Europejska przyjęła we wtorek pakiet bankowy, czyli propozycję przepisów, które mają ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE. Zakłada ona m.in. uelastycznienie regulacji dotyczących rachunkowości i nadzoru bankowego.

Pakiet ma zagwarantować, że banki będą nadal mogły udzielać kredytów, by wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić gospodarcze skutki kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Dzięki przepisom przyjętym po unijnym kryzysie finansowym sprzed kilku lat banki w UE są obecnie lepiej przygotowane do radzenia sobie ze wstrząsami gospodarczymi. Przepisy umożliwiają bankom i ich organom nadzoru podejmowanie elastycznych działań w odpowiedzi na kryzysy ekonomiczne, tak by wspierać obywateli i przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie firmy.

Nowa propozycja KE zakłada takie zmiany w prawie, by jak najbardziej zwiększyć zdolność instytucji kredytowych do udzielania pożyczek i pokrywania strat związanych z pandemią, przy jednoczesnym zapewnieniu ich stałej odporności na kryzys.

"Aby poradzić sobie ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, w jak największym stopniu wspieramy gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceszef KE ds. gospodarczych. "Pomoc sektora bankowego może mieć w tym zakresie duże znaczenie" - dodał.

Według Dombrovskisa UE wykorzystuje obecnie "pełną elastyczność unijnych przepisów bankowych" i proponuje "ukierunkowane zmiany legislacyjne, aby umożliwić bankom zapewnianie płynności, dzięki czemu gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać potrzebne im środki finansowe".

KE zaproponowała wprowadzenie szeregu zmian w unijnych przepisach ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych), by jak najbardziej zwiększyć zdolność banków do udzielania kredytów i pokrywania strat związanych z pandemią.

Wśród propozycji jest m.in. dostosowanie harmonogramu stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do kapitału banków czy uprzywilejowane traktowanie gwarancji publicznych przyznanych w trakcie kryzysu. KE chce również przyspieszyć datę rozpoczęcia stosowania szeregu środków zachęcających banki do finansowania projektów dotyczących pracowników, małych i średnich firm oraz infrastruktury.