Kobiety stanowią blisko 39 proc. z 2,78 mln osób opóźniających spłaty kredytów i bieżących rachunków - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Mężczyźni częściej wolą pożyczać niż oszczędzać, rzadziej planują wydatki, mniej się stresują przy pożyczaniu pieniędzy.

Polska dłużniczka ma najczęściej 35-44 lata, a mieszka na Mazowszu lub Śląsku.

Nieuregulowane zobowiązania kobiet stanowiły też zdecydowaną mniejszość (24,2 mld zł; czyli 33 proc.), jeżeli chodzi o kwotę zaległości Polaków, która wyniosła na koniec grudnia 2018 roku 74 mld zł - podał BIG InfoMonitor.

Zaległości pań, choć dużo niższe niż mężczyzn, nie stoją jednak w miejscu. W ciągu ostatniego roku wzrosły o 2,7 mld zł, czyli prawie o 13 proc. Przybyło też 4 proc. nowych niesolidnych dłużniczek (do 1,07 mln.). Obciążenie przeterminowanymi długami w przypadku kobiet jest jednak mniejsze niż mężczyzn. Średnia zaległość kobiet wynosi bowiem 22 609 zł, a na jednego mężczyznę przypada 29 157 zł.

BIG zwraca też uwagę, że panie są bardziej ostrożne w sprawach finansowych niż panowie. Z badania "0Pożyczanie na konsumpcję" wynika, że częściej tłumaczą, iż są zmuszone się zadłużać, bo za mało zarabiają i w efekcie nie są w stanie radzić sobie z nieplanowanymi wydatkami. Ale już odpowiedzi – "Nie planuję wcześniej wydatków" - udziela jedna kobieta na dziesięć i jeden na ośmiu panów.

Mężczyznom łatwiej niż kobietom przychodzi też stwierdzenie, że wolą pożyczać niż oszczędzać (13 proc. vs. 10 proc.), a także ocena, że przy "lepszej dyscyplinie finansowej dałbym radę uniknąć pożyczania" (17 proc. vs. 15 proc.).

Gdy przychodzi do pożyczania, sześć na dziesięć kobiet ostateczną decyzję podejmuje przez ponad tydzień. U mężczyzn tyle czasu zastanawia się co drugi, a co piątemu wystarczy kilka godzin.

BIG zwraca też uwagę, że w momencie zaciągania kredytu/pożyczki 28 proc. mężczyzn towarzyszy poczucie ulgi (ponieważ będzie mógł rozwiązać problem), a respondentek myślących w ten sposób jest 23 proc.

Rekordzistką pod względem wielkości zadłużenia jest 37-latka - mieszkanka centralnej Polski z długiem przekraczającym 38,4 mln zł.

Najczęściej problemy ze spłatą kredytów i bieżących rachunków zdarzają się paniom w wieku 35-44 lat. Tyle lat ma niemal co czwarta niesolidna dłużniczka. Najmniej kobiet boryka się z obsługą zobowiązań w grupie 18-24-latek (5,5 proc.).

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, największe łączne zaległości mają mieszkanki województwa: mazowieckiego – prawie 4,4 mld zł; śląskiego – 3,4 mld zł; dolnośląskiego – ponad 2,3 mld zł; wielkopolskiego – ponad 1,7 mld zł oraz łódzkiego – pond 1,7 mld zł. Z kolei najmniejsze łączne niespłacane w terminie zobowiązania mają kobiety z Podlasia – 404 mln zł, województwa świętokrzyskiego – 467 mln zł oraz Opolszczyzny - prawie 479 mln zł.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza.