Czterech na pięciu Polaków woli od razu spłacić dług, niż trafić do rejestru niesolidnych dłużników - podało w czwartek Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dodano, że w BIG jest ponad 2,3 mln konsumentów z 41,2 mld zł zaległości.

"Świadomość, że nasze dane mogą trafić na tablicę ogłoszeń, jaką są rejestry dłużników prowadzone przez biura informacji gospodarczej, nie są Polakom obojętne" - czytamy w komunikacie BIG Infomonitor.

Jak wskazano, 83 proc. Polaków na wieść o tym, że mogą się znaleźć w BIG z negatywnym wpisem, zdecydowałoby się spłacić dług, aby wykreślono ich z tego rejestru. Według badania "Moralność Finansowa Polaków" Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w partnerstwie z BIG InfoMonitor, Ferratum Bank oraz Everest Finanse 13 proc. ankietowanych sięgnęłoby po pieniądze dopiero, gdyby wpis do BIG faktycznie utrudniał im życie, np. blokując dostęp do kredytu czy zakupów.

To, jak wyjaśniono w komunikacie, standardowa procedura w bankach i firmach pożyczkowych czy telekomach, które zaglądają do BIG sprawdzając, na ile ich potencjalny klient jest ryzykowny. Badanie pokazuje, że 4 proc. ankietowanych nie byłoby skłonnych do spłaty zaległości.

Jak wyjaśniła prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, autorka badania "Moralność Finansowa Polaków" biura gromadzące informacje o dłużnikach są względnie nowymi instytucjami w naszym kraju, których zadaniem jest dostarczanie informacji do pełnej oceny wypłacalności konsumenta czy firmy. "Działania te służą usprawnieniu wymiany gospodarczej i przeciwdziałają zatorom płatniczym" – zaznaczyła cytowana w komunikacie Lewicka-Strzałecka.

Według BIG InfoMonitor na koniec lipca zobowiązania przeterminowane - o min. 30 dni - wyniosły prawie 41,2 mld zł. Chodzi o zaległości z tytułu niezapłaconych rachunków za telefon, media, niespłaconych rat pożyczek czy też zobowiązań wobec sądów lub Funduszu Alimentacyjnego. "Przeterminowane długi ma obecnie 2,3 mln konsumentów" - wyliczono.

Zgodnie z zasadami działania BIG-ów, jak wyjaśniono, osoba która spłaci cały dług, znika z rejestru. Na wykreślenie informacji wierzyciel ma do 14 dni, a BIG na uwzględnienie w systemie wprowadzonej zmiany ma do siedmiu dni. Jeśli któraś ze stron nie dokona koniecznego skreślenia, naraża się na sankcje karne i grzywnę do 30 tys. zł. Po wykreśleniu dłużnika, w BIG nie pozostaje ślad wskazujący na to, że osoba ta czy firma miała wcześniej zaległość - zaznaczono.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.