Nadal nie wiadomo, kiedy odbędzie się tegoroczny egzamin notarialny. Wczoraj w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się w tej sprawie spotkanie z władzami Krajowej Rady Notarialnej. Jak czytamy w komunikacie: „w wyniku porozumienia ustalono procedurę dalszego postępowania, jednocześnie deklarując obopólną dobrą wolę współdziałania w interesie aplikantów notarialnych.
W toku rozmów rozważano propozycje i możliwości przeprowadzenia egzaminu w terminie wcześniejszym, aniżeli wstępnie zaproponowany termin grudniowy”. Nowy termin ma zależeć m.in. od niezwłocznego oddelegowania przez Krajową Radę Notarialną nowych przedstawicieli samorządu notarialnego do komisji układającej zadania.
Jak podaje resort, konieczność podjęcia rozmów wynikła z braku możliwości kontynuowania prac zespołu przygotowującego zadania na tegoroczny egzamin w dotychczasowym składzie. Przedstawiciele notariatu zrezygnowali bowiem z prac, po czym ujawnili zakres opracowywanych zadań. Dlatego prace te trzeba zacząć od nowa – przekonuje resort.