Obecnie w takim wypadku przysługuje zwolnienie na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722). Zgodnie z opublikowanym przez resort finansów projektem nowelizacji rozporządzenia zwolnienie to zostanie wykreślone. A o zmianę tej regulacji zwróciła się do władz polskich Komisja Europejska.

Jednocześnie ministerstwo chce wprowadzić w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) system korekt, który ma pozwolić przedsiębiorcom odzyskać część podatku nieodliczoną przy nabyciu, w sytuacji sprzedadzą pojazd przed upływem pięciu lat (tj. 60 miesięcy) od zakupu. Wysokość korekty będzie uzależniona od miesiąca, w którym będzie miała miejsce sprzedaż auta z VAT. Nastąpi proporcjonalnie do pozostałego okresu z 60 miesięcy, w trakcie których to uprawnienie można stosować. Z tym, że auta o wartości do 15 tys. zł będą podlegały korekcie w ciągu 12 miesięcy.

Tymi i pozostałymi zmianami dotyczącymi odliczania VAT od aut Senat zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu. Mają one wejść w życie 1 kwietnia, podobnie jak nowelizacja rozporządzenia.

Etap legislacyjny

Projekt przekazany do konsultacji