Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała raport wg którego 94 proc. europejskich kąpielisk spełnia minimalne normy jakości wody.

Najczystsza woda znajduje się na Cyprze i Luksemburgu – gdzie 100 procent wszystkich kąpielisk spełnia najwyższe normy jakości wody.

Jakość wody w europejskich kąpieliskach / GazetaPrawna.pl
Zobacz najładniejsze polskie plaże / ShutterStock

Kolejne osiem państw Unii Europejskiej zapewnia wszystkim urlopowiczom możliwość zażywania kąpieli w akwenach, których norm są wyższe od średniej unijnej jakości wody. Do tych państw należą: Malta (97 proc. kąpielisk przewyższa unijne normy), Chorwacja (95 proc.), Grecja (93 proc.), Niemcy (88 proc.), Portugalia (87 proc.), Włochy (85 proc.), Finlandia (83 proc.) oraz Hiszpania, w której 83 proc. kąpielisk przewyższa unijną średnią.

Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość o stale poprawiającej się jakości wód w europejskich kąpieliskach. Jednakże mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby wszystkie nasze wody były na tyle czyste, by można się było w nich kąpać i używać ich w celach spożywczych oraz aby nasze ekosystemy wodne były w dobrym stanie. Woda jest cennym zasobem, dlatego też musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby w pełni ją chronić – powiedział unijny komisarz ds. środowiska – Janez Potočnik.

Jeżeli chodzi o sytuację polskich kąpielisk, sytuacja wygląda następująco: 68,3 proc. wszystkich polskich kąpielisk może się pochwalić spełnieniem najwyższych norm jakości wody. Natomiast minimalne normy spełnia w Polsce 98,2 proc. wszystkich kąpielisk, które obejmują zarówno kąpieliska morskie, jeziora oraz rzeki.

Dla wszystkich turystów, którzy planują spędzić swoje wakacje w Europie, bardzo przydatnym narzędziem, jest strona internetowa, którą prowadzi Europejska Agencja Ochrony Środowiska. Użytkownicy mają możliwość korzystanie z interaktywnych map oraz pobieranie danych odnośnie jakości wód w wybranym przez siebie miejscu, w którym będą spędzać wakacje.

Wody w europejskich kąpieliskach muszą odpowiadać normom określonym w dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach z 2006 r., która uzupełnia i upraszcza poprzednie przepisy prawodawstwa europejskiego. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do grudnia 2014 r. UE publikuje doroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach na podstawie sprawozdań przekazywanych jej przez państwa członkowskie do końca poprzedniego roku. W tegorocznym sprawozdaniu znalazły się informacje przekazane przez wszystkie 27 państw członkowskich, a także Chorwację i Szwajcarię, które skontrolowały jakość wód w swoich kąpieliskach i zgłosiły wyniki tych kontroli. W większości przypadków informacje przekazano zgodnie z nowymi przepisami.