Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy firma stanowiła w całości mienie obojga małżonków, to wynagrodzenie wdowy lub wdowca nie jest kosztem przedsiębiorstwa w spadku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy firma stanowiła w całości mienie obojga małżonków, to wynagrodzenie wdowy lub wdowca nie jest kosztem przedsiębiorstwa w spadku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która prowadziła wraz z mężem przedsiębiorstwo (oboje byli jego współwłaścicielami). Sama wraz z dwójką dzieci była w nim zatrudniona na umowę o pracę i na umowy zlecenia. Przed śmiercią mąż sporządził testament z zapisem windykacyjnym, w którym postanowił, że przedsiębiorstwo ma być przekazane żonie, chyba że odmówiłaby – wówczas w drugiej kolejności ma ono trafić do syna, a w trzeciej kolejności – do córki.

We wniosku o interpretację kobieta wyjaśniła, że testament nie został jeszcze ogłoszony. Nie został również sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, ponieważ spadkobiercy nie podjęli jeszcze decyzji co do podziału majątku i ewentualnego odrzucenia lub przyjęcia testamentowego zapisu windykacyjnego. Przedsiębiorstwo przekształciło się natomiast w przedsiębiorstwo w spadku, a jedno z dzieci zostało powołane na zarządcę sukcesyjnego.

Kobieta chciała się upewnić, że wydatki z tytułu zatrudnienia jej samej, dzieci oraz zarządcy sukcesyjnego będą dla przedsiębiorstwa w spadku kosztem uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko częściowo. Stwierdził bowiem, że kosztem nie będzie wynagrodzenie żony zmarłego. Przywołał tu art. 23 ust. 1 pkt 10a ustawy o PIT, który nie pozwala zaliczać do kosztów wartości pracy – na rzecz przedsiębiorstwa w spadku – osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 170).

W przepisie tym mowa jest m.in. o małżonku zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Fiskus wskazał, że w świetle tej ustawy małżonek przedsiębiorcy jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka (na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej lub z innego tytułu) i jeżeli posiada on udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Wynagrodzenie żony nie może być zatem podatkowym kosztem przedsiębiorstwa w spadku – podsumował dyrektor KIS.

Inaczej – wyjaśnił – jest z wynagrodzeniem wypłacanym dzieciom. Oni bowiem nie są w tym przypadku osobami, które zgodnie z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem spadkowym nabyły:

  • składniki niematerialne i materialne, na podstawie powołania do spadku z ustawy albo testamentu albo
  • przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego.

W związku z tym dyrektor KIS potwierdził, że otrzymywane przez nich wynagrodzenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla przedsiębiorstwa w spadku. ©℗