Spółka PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza od soboty nowy sposób obliczania ceny gazu w cenniku dla biznesu. Jak wynika z informacji firmy, od 1 kwietnia cena gazu wzrośnie z 353,56 zł za MWh netto w marcu do 353,59 zł za MWh netto w kwietniu.

Zgodnie z obowiązującym do 31 marca cennikiem Gaz dla Biznesu nr 9 po uwzględnieniu tzw. automatycznej obniżki w okresie 15-31 marca cena gazu dla większości odbiorców biznesowych wynosi 353,56 zł za MWh netto.

Opublikowany na stronie PGNiG OD nowy cennik Gaz dla Biznesu, obowiązujący od 1 kwietnia do końca tego miesiąca, przewiduje dla tych samych grup taryfowych odbiorców biznesowych cenę 353,59 zł za MWh netto. Według spółki zmieni się jednak sposób obliczania ceny, aby "bardziej odzwierciedlać trend rynkowy i aktualne notowania Towarowej Giełdy Energii". Do wyliczenia ceny gazu na dany miesiąc będzie stosowana średnia arytmetyczna ceny dziennych kontraktów miesięcznych na gaz ziemny - podkreśliła spółka z Grupy Orlen.

Jak poinformowało PGNiG OD, na cenę obowiązującą od 1 kwietnia będzie składał się element indeksowany do giełdy, wynoszący w kwietniu 273,59 zł za MWh netto. Jest on średnią arytmetyczną z kursów rozliczeniowych kontraktu miesięcznego na gaz ziemny GAS_BASE_M, notowanego na rynku terminowym towarowym Towarowej Giełdy Energii, z dostawą w miesiącu kalendarzowym, na który wyznaczana jest cena paliwa gazowego na podstawie powyższej formuły.

Kolejne składniki ceny to narzut sprzedawcy w wysokości 77,41 zł na MWh netto oraz koszty realizacji przez sprzedawcę obowiązków wynikających z ustawy efektywności energetycznej. Dla dostaw w 2023 r. ustalone są one na poziomie 2,59 zł na MWh.(PAP)

wkr/ mk/