Ciągły proces rozwoju gminy jest działaniem priorytetowym, związanym z wyzwaniami współczesności, które szczególnie w ostatnich latach wymagały od samorządów zastosowania nieszablonowych rozwiązań, dostosowujących się do dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju oraz trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie. Pierwszym trudnym wyzwaniem była pandemia koronawirusa, a niedługo potem wojna w Ukrainie, która także nie pozostała bez wpływu na funkcjonowanie samorządów.

W tej dynamicznej i zmieniającej się sytuacji znalazła się także gmina Tarczyn, która dzięki ogromnemu doświadczeniu Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz, miała zapewnione odpowiednie rozpoznanie potrzeb i oczekiwań społecznych, a co za tym idzie zastosowanie adekwatnych, nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu jest miejscem, które nieustannie stawia na zrównoważony i równomierny rozwój, zapewniający odpowiedni poziom życia w każdym z jej mikroregionów.

Reklama

Bliskość miasta sprawia dużą dostępność różnorodnych usług niezbędnych dla codziennego życia. Szkoły podstawowe i liceum oferują edukację na najwyższym poziomie, zapewniając jednocześnie nowoczesną bazę edukacyjną, rozwijającą kluczowe kompetencje niezbędne w dzisiejszym świecie. Nie do przecenienia jest także wychowanie młodzieży w duchu odpowiedzialności za Polskę.

Nowoczesna i dobrze wyposażona baza rekreacyjno-sportowa gminy gwarantuje właściwy rozwój fizyczny nie tylko dzieci uczęszczających do tarczyńskich szkół, ale także dorosłych amatorów sportu.

Gminny Ośrodek Kultury oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ciekawe seanse kinowe i ambitne przedstawienia teatralne. Całości dopełniają prowadzone w sposób ciągły inwestycje w dziedzinie infrastruktury i ochrony środowiska.

Gmina Tarczyn nieustannie się doskonali. Szybki i dynamiczny proces rozwoju gminy jest działaniem niezwykle istotnym, związanym z wyzwaniami współczesności.

Fot. materiały prasowe