Wysoka pozycja marki ANWIS na rynku wynika m.in. z jakości oferowanych produktów, za którą stoją pracownicy Spółki. Standaryzacja procesów wewnętrznych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu gwarantują firmie status rzetelnego pracodawcy i partnera handlowego.

ANWIS posiada nowoczesne technologie informatyczne i produkcyjne, które podnoszą standardy pracy oraz konkurencyjność firmy na rynku osłon przeciwsłonecznych. Zarząd Spółki stawia sobie za cel dalsze prowadzenie działań w obszarze poszukiwania innowacji oraz wdrażania nowych produktów dla jak najlepszego wypełnienia potrzeb Klientów w zakresie zarządzania światłem, a tym samym umacniania pozycji Spółki w kraju i za granicą.

Obsługa coraz większej liczby odbiorców, a tym samym zamówień, wiąże się z potrzebą rozbudowy przedsiębiorstwa oraz zwiększenia specjalistycznej kadry pracowników. Kwalifikacje do pracy na danym stanowisku to w procesie rekrutacji punkt wyjścia. ANWIS stawia również na postawę kandydata i kompetencje miękkie. Ważne są m.in. zaangażowanie i gotowość do ciągłego rozwoju. Wartości, na jakich budowana jest marka ANWIS to: Klient, Współpracownik, Rzetelność, Kreatywność i Gospodarność. – Pracownicy ANWIS to doświadczony zespół, zorientowany na Klienta oraz współpracownika, co pomaga firmie w zrozumieniu potrzeb rynku oraz wpływa na lepszą pracę zespołową – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, i dodaje: – W głównej mierze skupiamy się na precyzyjnym realizowaniu powierzonych zadań. W naszym zespole nie brakuje osób kreatywnych, co pomaga nam w wyznaczaniu trendów, tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów oraz rozwiązań. Zwracamy przy tym uwagę na usprawnianie przebiegających w firmie procesów. Dzięki wszystkim tym czynnikom przyczyniamy się do rozwoju firmy ANWIS.

ANWIS posiada dedykowane programy szkoleniowe dla praktykantów i stażystów, wraz z perspektywą późniejszego zatrudnienia. Ponadto, Spółka oferuje różne formy zatrudnienia, w tym: umowę o pracę na pełny etat, jak również umowy tymczasowe. Każdy pracownik może również skorzystać z benefitów, takich jak: pakiet prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie oraz dodatkowe świadczenia z ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe czy karta Multisport. Dużą uwagę skupia również na inicjatywach zewnętrznych. Specjalnie powołany zespół ds. CSR co roku realizuje projekty wspierające lokalne instytucje, stowarzyszenia oraz grupy społeczne.

Oferty pracy w firmie ANWIS publikowane są m.in. na stronie ww.anwis.pl
w dziale KARIERA, a także na platformie www.pracuj.pl.