Przyjazna atmosfera pracy, dobre relacje z lokalną społecznością i troska o środowisko naturalne – to główne filary, na których Tokai COBEX buduje swoją kulturę organizacyjną. Za działaniami firmy stoi wiele motywacji, jednak większość z nich sprowadza się do jednego, ważnego słowa: odpowiedzialność.

Dobra atmosfera pracy

Tokai COBEX, globalna firma wytwarzająca produkty z węgla i grafitu, stawia na jakość – nie tylko w odniesieniu do produktów, ale również w kwestii relacji, jakie buduje ze swoimi pracownikami, którzy mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i wiele dodatkowych benefitów. Firma oferuje dla nich program wsparcia, w ramach którego mogą jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie i rozwój. Między innymi mają dostęp do pomocy psychologicznej, mogą korzystać z darmowych porad prawnych i uczyć się języków obcych za pośrednictwem platformy internetowej.
Dodatkowo, firma organizuje specjalne wydarzenia, podczas których pracownicy mogą się zintegrować, a przy okazji dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Dobrym przykładem są zorganizowane Dni Zdrowia, podczas których zatrudnieni mogli zasięgnąć porady dietetycznej połączonej z analizą składu ciała, skorzystać z masażu i przejść szkolenie w zakresie ergonomii pracy. W październiku i listopadzie prowadzona była również akcja mająca na celu promowanie profilaktyki antynowotworowej wśród kobiet i mężczyzn.

Otoczenie ma znaczenie

Tokai COBEX nie zapomina o lokalnej społeczności miast, w których ma swoje zakłady. Firma udziela finansowego wsparcia miejscowym organizacjom oraz realizuje wiele inicjatyw skierowanych do mieszkańców Raciborza i Nowego Sącza. Znakomitym przykładem jest akcja krwiodawstwa, zorganizowana i promowana przez Tokai COBEX. Pracownicy firmy chętnie pomagają innym, a akcje charytatywne – takie jak Business Run czy Szlachetna Paczka – cieszą się dużym zainteresowaniem.Opracowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele pomysłów, aby nie tylko zaangażować się w życie lokalnych społeczności, ale także zapewnić im praktyczne wsparcie, np. w październiku zorganizowaliśmy warsztaty ekologiczne dla lokalnych szkół. Zależy nam na szerzeniu świadomości ekologicznej wśród dzieci w lokalnych szkołach, które już teraz w swoim młodzieńczym wieku mogą podejmować decyzje mające mniejszy lub większy wpływ na środowisko. Chcemy dołożyć swoją cegiełkę w budowanie tej świadomości w społeczeństwie, a kto wie, może za kilkanaście lat to właśnie one będą naszymi pracownikami – mówi Beata Rembierz, Dyrektor Personalny i Członek Zarządu w firmie Tokai COBEX.

Z myślą o naturze

Tokai COBEX przyczynia się do budowy bardziej ekologicznej przyszłości, wprowadzając w swoich zakładach nowoczesne systemy oczyszczania i zarządzania produkcją. W 2021 r. w Nowym Sączu firma zainstalowała system oczyszczania spalin (RTO), który dodatkowo ogranicza ilość lotnych związków organicznych w gazie procesowym nawet o 70-90 proc. Kolejną dużą inwestycją w bardziej zielone jutro była warta około 5,4 mln euro instalacja oczyszczania gazów z procesu grafityzacji w Raciborzu. Firma zachęca też pracowników do bieżącego zgłaszania propozycji ulepszeń w zakresie ekologii czy bezpieczeństwa m.in. w ramach programu Innowator czy konkursów ekologicznych.
Oprac. J.J.