Uzyskanie dodatkowej gotówki, szczególnie 10 tys. zł, zapewne ucieszyłoby każdego, a najbardziej kredytobiorcę spłacającego kredyt hipoteczny i gotówkowy. Jednak taki przypływ dodatkowej gotówki sprawi także, ze stanie on przed dylematem dotyczącym odpowiedniego ulokowana środków. Co będzie najkorzystniejsze: założenie lokaty, częściowa spłata kapitału kredytu hipotecznego czy całkowite spłata kredytu gotówkowego?

Rozpatrując ten przypadek posłużymy się przykładowym kredytobiorcą o stabilnej sytuacji finansowej, posiadającym dwa spłacane zobowiązania:
• kredyt gotówkowy o oprocentowaniu 15,99%, spłacany przez kolejne cztery lata, przy czym wartość pozostałego do spłaty kapitału wynosi 8 008 zł,
• kredyt hipoteczny na 250 tyś zł zaciągnięty na 30 lat, który spłacany jest w ratach równych już od 5 lat, a kwota pozostałego do spłaty kapitału to 232 799,60 zł.

Porównaj online kredyty gotówkowe i wybierz ten z najniższą ratą

Może warto zainwestować?
Zyski z rocznej lokaty terminowej przedstawimy na przykładzie lokaty Direct+ Internet Santander Consumer Banku, która zajęła pierwsze miejsce w sierpniowym rankingu lokat terminowych TotalMoney.pl. Lokata Direct+ Internet oprocentowana jest w wysokości 6,40% w skali roku, więc zysk z jej zawarcia wyniesie po upływie 12 miesięcy (po uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%) 518,40 zł. Niby niewiele, ale zakładając, że powiększony o odsetki kapitał ponownie trafia na lokatę zyskać możemy już dużo więcej, a operacja może być powtarzana nieskończoną ilość razy maksymalizując zyski – patrz tabela.

Reklama
Rok Wartość kapitału Zysk
1 10.000,00 zł 518,40 zł
2 10.518,40 zł 545,27 zł
3 11.063,67 zł 573,45 zł
4 11.637,20 zł 603,27 zł
5 12.240,47 zł 634,55 zł
Zysk netto po upływie 5 lat 2.874,94

Może spłacić kredyt gotówkowy?
Kredytobiorca posiada do spłaty jednak wyżej wspomniany kredyt gotówkowy, który zgodnie z harmonogramem spłacałby jeszcze przez kolejne cztery lata. Wskaźnik jego oprocentowania (15,99%) i kwota kapitału pozostałego do spłaty sprawiają, że jeśli ureguluje on natychmiast 8 008 zł pozostałe do spłaty, to zaoszczędzi na odsetkach aż ok. 3 125,00 zł. Dodatkowo w portfelu pozostanie mu niespełna 2 000 zł, które będzie mógł wydać według uznania lub w najlepszym wypadku zainwestować, generując dodatkowe zyski na przestrzeni kolejnych lat.

Reklama

Może spłacić część kredytu hipotecznego?
W trakcie pięcioletniej spłaty kredytu hipotecznego, kredytobiorca odprowadził zaledwie niecałe 18 tysięcy złotych kapitału, a aż około 71 tysięcy odsetek. Przy założeniu, że zdecyduje się on na wcześniejszą spłatę części niespłaconego kapitału, to na przestrzeni kolejnych 25 lat spłaty zaoszczędzi na odsetkach około 24 000 zł. Jest to jednak znaczne uproszczenie, ponieważ musi on zwrócić przy tym uwagę na to, czy bank nie pobierze od niego prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania oraz czy np. ewentualnie kurs waluty obcej kredytu nie wzrósł na tyle, że splata części zobowiązania będzie dla niego po prostu nieopłacalna.

Kupujesz mieszkanie, budujesz dom? Tutaj znajdziesz najlepsze kredyty

Jak pokazuje przykład naszego kredytobiorcy, umiejętne rozdysponowanie dodatkowych 10 000 zł nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Każde z zaprezentowanych rozwiązań ma przy tym ogromne zalety i powiązane jest z odnośnym stopniem zysku, którego określenie jednak nie jest w praktyce takie łatwe, a charakterystyczne dla każdego analogicznego przypadku z osobna. Jeśli stoją Państwo przed podobnym problemem, najłatwiej będzie udać się do banków z prośbą o dokładne prognozy każdego z możliwych rozwiązań. Pozwolą one na wybór najzyskowniejszego scenariusza!