W tym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych ma trafić projekt ustawy dotyczącej firm pożyczkowych i parabanków. Wprowadzony ma być m.in. maksymalny limit rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Jak podkreśla Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów, resort chciałby doprecyzować ten wskaźnik, a także zwiększyć możliwości nadzorcze KNF i dokonać zmian w uprawnieniach UOKiK-u.

Branża pożyczkowa zapowiada, że będzie dążyć do samoregulacji, czemu służyć ma rozpoczynający dziś działalność Związek Firm Pożyczkowych.

– Najprawdopodobniej w tym tygodniu wyślemy do uzgodnień międzyresortowych założenia projektu ustawy, która będzie konsumować zalecenia Komitetu Stabilności Finansowej z raportu po aferze Amber Gold – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów.

W marcu tego roku Komitet Stabilności Finansowej opublikował raport w sprawie Amber Gold. Znalazły się w nim zalecenia dotyczące dalszych działań legislacyjnych w kontekście afery z tym parabankiem. Propozycje uregulowania rynku finansowego dotyczą m.in. wprowadzenia maksymalnego limitu RRSO. Miałby on uniemożliwić firmom pożyczkowym pobieranie wysokich prowizji i dodatkowych opłat (często ukrytych) od udzielanych pożyczek.

– Chcemy doprecyzować wskaźnik tzw. realnej rzeczywistej stopy oprocentowania. Chcielibyśmy również zwiększyć możliwości nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany dotyczyłyby również uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wymienia wiceminister.

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firmy pożyczkowe powinny zostać objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, podobnie jak pozostałe instytucje finansowe.

Komitet Stabilności Finansowej postuluje m.in. wprowadzenie takich mechanizmów, które umożliwiłyby nakładanie kar pieniężnych na członków zarządów firm, jeśli wszczęto przeciwko nim postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Zalecenia mówią też o wprowadzeniu maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki bądź kredytu oraz odsetek od odsetek.

Wiceminister finansów zapewnia, że istnieje szansa na to, że nowe przepisy niedługo wejdą w życie.

– Chcielibyśmy, aby po procesie uzgodnień projekt rządowy trafił do Sejmu w jak najszybszym możliwym terminie – podkreśla Kowalczyk.

Dziś o zmianach w nadzorze nad rynkiem finansowym będzie debatować również sejmowa podkomisja do spraw instytucji finansowych.

Firmy pożyczkowe zapowiedziały, że są zainteresowane zwiększeniem samokontroli. W tym celu powołany zostanie związek firm pożyczkowych. To inicjatywa sześciu firm reprezentujących ponad połowę rynku pożyczek online, oraz BIK i BIG Infomonitor. Związek ma wypracować wspólne standardy ochrony klientów i oceny ich wiarygodności, co ma służyć samoregulacji branży pożyczkowej.