- Komisja Nr 1 w Poznaniu podała wyniki egzaminu adwokackiego jako pierwsza w kraju. Dobrze poszedł egzamin z prawa karnego - informuje "Rzeczpospolita".

- Do egzaminu adwokackiego, który odbywał się w dniach 15-18 marca 2016 roku, przed Komisją Nr 1 w Poznaniu przystąpiło 91 osób. Nie zdało 29. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z prawa cywilnego, natomiast dobrze poszedł egzamin z prawa karnego - czytamy w serwisie rp.pl.

Jak informowało Ministerstwo Sprawiedliwości według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych do egzaminu, adwokackiego przystąpiło 2311 zdających. Z egzaminu adwokackiego nie wykluczono żadnego zdającego.

Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych - według własnego wyboru - pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, przy czym zdecydowana większość zdających (ok. 99%) rozwiązywała zadania przy użyciu sprzętu komputerowego.

Podczas egzaminów zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnej.

Źródło: "Rzeczpospolita"