interpretacje podatkowe indywidualne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu interpretacje podatkowe indywidualne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące interpretacje podatkowe indywidualne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wnioski o <strong>indywidualne</strong> <strong>interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong> przez internet złożymy po wakacjach

  Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe przez internet złożymy po wakacjach

  ... składać wnioski o interpretacje indywidualne prawa podatkowego przez internet. Dziś, ... złożą wniosku o interpretację za pomocą elektronicznej ... Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer z ... włożenie wniosku o interpretację do koperty i ... . izby skarbowe wydające interpretacje w imieniu ministra ... wysyłania wniosków o interpretacje przez internet. Jak ... złożyć wniosek o interpretację. – Niestety ...

  czytaj więcej

 • Fiskus próbuje wzruszać <strong>indywidualne</strong> <strong>interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong>

  Fiskus próbuje wzruszać indywidualne interpretacje podatkowe

  ... w spółce doradztwa podatkowego Taxways Czy pisemna interpretacja prawa podatkowego zawsze wiąże organ podatkowy? Tak, co do zasady interpretacja wiążę organ podatkowy, a zastosowanie się ... fiskus traktuje interpretacje nie jako ... postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej, związany jest opisem ... prawne – przyp. red.) interpretacji podatkowej. Czy rzeczywiście organ podatkowy jest związany z ...

  czytaj więcej

 • Warto wystąpić o <strong>indywidualną</strong> <strong>interpretację</strong> <strong>podatkową</strong>

  Warto wystąpić o indywidualną interpretację podatkową

  ... telefonu do Krajowej Informacji Podatkowej. Powinien zadzwonić na ... podane przez konsultanta interpretacje nie są wiążące. ... , może złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Powinien w tym celu ... , trzeba zapłacić 40 zł. Interpretację indywidualną wydaje się „bez zbędnej ... nawet po otrzymaniu interpretacji nie ma obowiązku ... 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz ...

  czytaj więcej

 • <strong>Interpretacja</strong> <strong>podatkowa</strong> nie chroni przed kontrolą

  Interpretacja podatkowa nie chroni przed kontrolą

  ... minister finansów wyda indywidualną interpretację podatkową? Minister finansów na ... wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Interpretacja może dotyczyć zaistniałego ... wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do ... dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej (wyrok ... wiążącej dla organów podatkowych. Moc wiążąca interpretacji indywidualnych odnosi się wyłącznie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong>: Minister się myli, sądy go poprawiają

  Interpretacje podatkowe: Minister się myli, sądy go poprawiają

  ... wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej o zwolnienie z ... wyrokiem w sprawie interpretacji indywidualnych. Sądy na rozprawach ... tendencja do uchylania interpretacji indywidualnych wydawanych przez dyrektorów ... nie może ocenić interpretacji indywidualnej, skoro nie zawiera ... prawidłowej interpretacji indywidualnej. WSA dodają, ... . Jacek Budziszewski, doradca podatkowy, dyrektor Działu Audytu Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych, zwraca z kolei ...

  czytaj więcej

 • Zmiana interpretacji podatkowej umarza postępowanie w sprawie skargi

  ... do skutków zmiany indywidualnej interpretacji podatkowej. Warunkiem wniesienia do ... administracyjnego skargi na indywidualną interpretację podatkową jest wezwanie do ... . Właściwy do zmiany interpretacji indywidualnej jest minister finansów. ... ustaliło procedurę zmiany interpretacji następującej po wniesieniu ... finansów zmieni interpretację, właściwy dyrektor ... gdy skarga na interpretację indywidualną zostanie już wniesiona ... w całości, wydaje interpretację indywidualną, w której jednocześnie ...

  czytaj więcej

 • Zmiana w zasadach wydawania <strong>interpretacji</strong> <strong>podatkowych</strong>

  Zmiana w zasadach wydawania interpretacji podatkowych

  ... o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu ... zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Wniosek należy ... 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. ... w zasadach wydawania interpretacji podatkowych Od 11 października ... dotyczących skarg na indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez ministra ... siedzibę organu wydającego interpretacje podatkowe. Co prawda w ... zapłaci za wydanie interpretacji podatkowej, w terminie siedmiu ...

  czytaj więcej

 • Będzie łatwiej odwołać się od <strong>interpretacji</strong> <strong>podatkowych</strong>

  Będzie łatwiej odwołać się od interpretacji podatkowych

  ... się podatników od interpretacji podatkowych wydawanych przez ministra ... związanej z wydawaniem interpretacji podatkowych. Małgorzata Pastuszek, asystent podatkowy w Taxplan, przypuszcza, ... do sposobu zaskarżenia interpretacji podatkowych pozwoli odejść od ... w II instancji interpretacja podatkowa przestanie być środkiem ... interpretacji indywidualnych ... , skargę na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydawaną w indywidualnej sprawie można wnieść ...

  czytaj więcej

 • W <strong>indywidualnej</strong> <strong>interpretacji</strong> należy uwzględniać prawo UE

  W indywidualnej interpretacji należy uwzględniać prawo UE

  ... w przypadku wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego minister finansów jako organ wydający interpretacje jest zobowiązany ... aktów podlegających urzędowej interpretacji w trybie Ordynacji podatkowej, nie wymieniono wprost ... , to jednak wydając indywidualną interpretację w zakresie prawa ... , jako organ wydający indywidualne interpretacje podatkowe, jest zobowiązany do ... to do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej niezgodnej z treścią ...

  czytaj więcej

 • Jak występować o interpretacje podatkowe w 2007 roku

  ... jego uzupełnienie. Organ podatkowy na wydanie interpretacji podatkowej ma 3 miesiące ... procedury wydawania wiążących interpretacji podatkowych wynika z przepisów ... te, które dotyczą interpretacji podatkowych – wejdzie w życie ... o wydanie pisemnych interpretacji podatkowych wniesione przed 1 ... organy do wydawania interpretacji indywidualnych w ... z jego upoważnienia indywidualna interpretacja podatkowa będzie zawierać ocenę ...

  czytaj więcej

 • Interpretacja podatkowa to nie decyzja podatkowa

  ... ministra finansów o interpretację przepisów o podatku ... nieruchomości zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu ... częściowo opodatkowane. Organ podatkowy powinien był więc ... ordynacji podatkowej sformułowanie +wyczerpującego ... o udzielenie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest postępowaniem podatkowym, a wydana interpretacja jest aktem innym ... zakresie wydanej pisemnej indywidualnej interpretacji podatkowej, jest nieskuteczne, bowiem ...

  czytaj więcej

 • Piąty ośrodek wydający <strong>interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong> nie jest potrzebny

  Piąty ośrodek wydający interpretacje podatkowe nie jest potrzebny

  ... Płocku w wydawaniu interpretacji podatkowych. Z jednej strony ... wątpliwości. Przeniesienie wydawania interpretacji podatkowych w imieniu ministra ... z innym podejściem Interpretacje indywidualne są bardziej jednolite ... niż dawne wiążące interpretacje podatkowe. Tak uważa Andrzej ... podatników. Aby interpretacje indywidualne spełniały postawione ... się wyłącznie wydawaniem indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zakres tematyczny interpretacji będzie identyczny z ...

  czytaj więcej

 • Potrzebna większa kontrola <strong>interpretacji</strong> <strong>podatkowych</strong>

  Potrzebna większa kontrola interpretacji podatkowych

  ... latach funkcjonowania systemu interpretacji podatkowych często wciąż nie ... . Na dodatek organy podatkowe przy wydawaniu kolejnych interpretacji nie uwzględniają wypracowywanego ... przez organy podatkowe w pracach nad interpretacjami. W ocenie ... zmienić wydaną wcześniej interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej ... . zmienionych zostało 750 interpretacji indywidualnych. Z kolei statystyki ... fiskusa. Niespójność systemu interpretacji podatkowych, który obowiązuje od ...

  czytaj więcej

 • Korzystna <strong>interpretacja</strong> <strong>podatkowa</strong> nie chroni przed zapłatą

  Korzystna interpretacja podatkowa nie chroni przed zapłatą

  ... , którzy otrzymali korzystną interpretację indywidualną, nie zawsze mogą ... z możliwości uzyskania interpretacji indywidualnych, o czym świadczy ... , M. Przywara doradztwo podatkowe, interpretacja zapewnia bezpieczeństwo jedynie ... dla ustalenia skutków podatkowych zdarzenia, interpretacja podatkowa zapewnia podatnikowi ochronę ... nie uwzględnił interpretacji indywidualnej, podatnikowi pozostaje ... otrzymana przez niego interpretacja indywidualna została przez organ podatkowy pominięta, np. w ...

  czytaj więcej

 • "Minister może zmieniać <strong>interpretacje</strong> <strong>indywidualne</strong>"

  "Minister może zmieniać interpretacje indywidualne"

  ... termin na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego? - Tak. NSA stwierdził, ... w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje ... sprawie została wydana interpretacja indywidualna. Sprowadza się to ... zaistniał przed wydaniem interpretacji indywidualnej? - Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują w takich ... jest nim obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, złożenie deklaracji podatkowej, czy może zapłata ...

  czytaj więcej

 • Wzrośnie opłata za interpretacje podatkowe dla firm

  ... roku opłata za interpretację podatkową została zmniejszona z ... do nowelizacji Ordynacji podatkowej (aktualna wersja z ... związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej. Koszt ten wynosi ... finansów do wydawania interpretacji indywidualnych tylko w 2009 ... . ZUS wydał 816 interpretacji). Ponadto aż 23 ... opłaty za wydanie interpretacji powinna zostać ... kosztowi wydania jednej interpretacji indywidualnej, tj. 1 tys. ...

  czytaj więcej

 • "Warto wnioskować o nowe <strong>interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong>"

  "Warto wnioskować o nowe interpretacje podatkowe"

  ... w obrębie zwolnień podatkowych. Podatnicy w wielu ... objętych nowelizacją posiadają interpretacje podatkowe. Czy po 1 ... przez podatników wiążące interpretacje podatkowe mogą okazać się ... , którzy występowali o interpretację przepisów dotyczących stawek ... r. Czy ustawodawca podatkowy rozwiązał ten ... w latach poprzednich interpretacje indywidualne, tak aby nadal ... można już występować? Interpretację indywidualną wydaje się bez ...

  czytaj więcej

 • Nie zapłacimy 750 zł za zaskarżenie <strong>interpretacji</strong> <strong>podatkowej</strong>. Cały system pobierania wpisów do gruntownej przebudowy

  Nie zapłacimy 750 zł za zaskarżenie interpretacji podatkowej. Cały system pobierania wpisów do gruntownej przebudowy

  ... ministra finansów niekorzystną interpretację indywidualną. Jeśli chcieliby ją ... .in. „Skarga na interpretację podatkową będzie luksusem” z ... od skarg na interpretacje podatkowe był nieporozumieniem i ... . za zaskarżenie interpretacji indywidualnej, jak i ... liczby wniosków o interpretacje. Opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej nie są wysokie ... spór z organem podatkowym. W kontekście liczby interpretacji indywidualnych uchylanych przez sądy ...

  czytaj więcej

 • Minister zmienia <strong>interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong> - na niekorzyść podatników

  Minister zmienia interpretacje podatkowe - na niekorzyść podatników

  ... niezgodne z innymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi na wniosek ... wzrostu liczby zweryfikowanych interpretacji indywidualnych były orzeczenia Naczelnego ... interpretacji. Przykładowo w zmienionej interpretacji ... zmiana z urzędu interpretacji indywidualnych była przedwczesna – uważa ... z doręczeniem podatnikowi interpretacji zmieniającej. Jeśli interpretacja przewiduje np. zwolnienie podatkowe, to ochrona obejmuje ... którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną. Natomiast w przypadku ...

  czytaj więcej

 • <strong>Interpretacje</strong> <strong>podatkowe</strong>: Minister ma tendencję do uwzględniania wyroków korzystnych dla budżetu

  Interpretacje podatkowe: Minister ma tendencję do uwzględniania wyroków korzystnych dla budżetu

  Interpretacje ogólne wydawane przez ... problem z rozbieżnymi interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez izby ... . Celem interpretacji ogólnych na ... wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej na druku ORD ... decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych w takich ... korzystne dla podatników interpretacje indywidualne. Minister uwzględnił jednak ... zawsze wydawał obiektywne interpretacje, które uzupełniałyby profiskalne interpretacje indywidualne. W takim przypadku ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne