faktury unijne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu faktury unijne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące faktury unijne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Powstanie unijny standard elektronicznych faktur

  ... się również prace, które mają na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających przesyłanie e-faktur między podmiotami z różnych państw. Przygotowaniem takich propozycji w Polsce zajmuje się ... działa już ponad 400 podmiotów zajmujących się szeroko pojętym wsparciem wymiany e-faktur i innych e-dokumentów. Przeszkodą w e-fakturowaniu między firmami z różnych ...

  czytaj więcej

 • Na fakturze musi być wpisany unijny numer VAT

  ... rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, ... podatkowego dla importu usług będzie możliwe wcześniejsze wystawienie faktury (przed powstaniem obowiązku podatkowego). Natomiast ... przez polskiego podatnika na rzecz podatnika z innego unijnego kraju faktura dokumentująca wykonanie tych czynności będzie zawierać numer, pod ...

  czytaj więcej

 • Fundusze <strong>unijne</strong>: W 2012 r. Polska wyśle do Brukseli <strong>faktury</strong> na ponad 50 mld zł

  Fundusze unijne: W 2012 r. Polska wyśle do Brukseli faktury na ponad 50 mld zł

  ... ich zatwierdzania przed refundacją. Przedtem realizatorzy unijnych projektów składają faktury do weryfikacji m.in. do resortu ... wydawane do 2015 roku. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko ... resortu rozwoju regionalnego, od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 do 19 ... zł. Rozdysponowanych jest 71,9 proc. unijnych pieniędzy.

  czytaj więcej

 • ... stosować 0-proc. stawkę w handlu <strong>unijnym</strong> bez numeru VAT UE na <strong>fakturze</strong>

  ... stosować 0-proc. stawkę w handlu unijnym bez numeru VAT UE na fakturze

  ... -proc. stawką, gdy podatnik wskazał na fakturze dokumentującej dostawę właściwy i ważny numer ... . VAT jest m.in. wskazanie na fakturze właściwych numerów VAT zarówno nabywcy, jak ... formalne. Dlatego niespełnienie wymogu podania na fakturze właściwych i ważnych numerów VAT dostawcy ... . W takim przypadku można rozważyć wystawienie faktur korygujących / not korygujących wskazujących ...

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorstwa łatwiej zdobędą unijne pieniądze

  ... zrefundowane z dotacji unijnych. Obecnie firma musi ... urzędu gruby plik faktur, poświadczających dokonanie każdego, ... wypłaty pieniędzy zamiast faktur wystarczy jeden zbiorczy ... dysponuje największą pulą unijnego wsparcia inwestycyjnego dla ... problemy z rozliczaniem unijnego wsparcia. Pytanie w ... , które odpowiada za unijne dotacje na e ... firmy korzystające z unijnych dotacji. Jak tłumaczy ... dokładnego sprawdzenia faktur poświadczających wydatki. ...

  czytaj więcej

 • Czy wystawiać korektę papierową do e-faktury

  ... nakazują także, aby faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych ... adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie ... faktury korygujące i duplikaty faktur ... uniemożliwiają podatnikowi wystawienie faktury korygującej do faktury wystawionej w formie ... niej adnotację, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie ...

  czytaj więcej

 • Format zapisu e-faktury nie jest rzeczą świętą

  ... za niezgodne z unijną dyrektywą 112. Dopuszczona ... zmiany formatu e-faktury w trakcie jej ... z przesyłania papierowych faktur i przejść na ... zmiana formatu przesyłanej faktury elektronicznej w trakcie ... wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, ... kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr ... lub otrzymanych e-faktur w sposób umożliwiający ... zapewnieniu czytelności faktur. Spółka zamierzała ...

  czytaj więcej

 • Faktury elektroniczne będą traktowane tak samo jak papierowe

  ... rozporządzenia ws. przesyłania faktur w formie elektronicznej, ... polskie przepisy do unijnych. Ma na celu ... i przechowywania e-faktur tak, by faktury papierowe i elektroniczne ... uprościć obrót e-faktur, żeby mogły stać ... w piątek projektem, faktury mogą być przesyłane ... przesłanie faktury w formie ... , które powinna zawierać faktura. Zgodnie z unijnymi standardami, w polskim ...

  czytaj więcej

 • Nadal są kłopoty z e-<strong>fakturami</strong>. Trudno zapewnić autentyczność i integralność <strong>faktur</strong>

  Nadal są kłopoty z e-fakturami. Trudno zapewnić autentyczność i integralność faktur

  ... mogą posługiwać się fakturami elektronicznymi. Obowiązujące od ... i integralnościtreści e-faktury. Marta Szafarowska, doradca ... co dotożsamości wystawcy faktury. Integralność treści oznaczazapewnienie, że w treści faktury nie dokonano zmian ... stosunku dodanych, które faktura powinna zawierać. Podstawowa ... dwóch cech e-fakturom, poza dwomasposobami wprost ... orazintegralności treści e-faktur może być dokonana ... treści e-faktur mogą byćzapewnione ...

  czytaj więcej

 • Podpis wystawcy nie ułatwi rozliczenia fikcyjnej faktury

  ... polskie, jak i unijne nie wymagają, aby faktury VAT zawierały podpis ... firma sprzedająca wystawi fakturę innej firmie bądź ... ? Oczywiście podpisu na fakturze nie będzie. Zdaniem ... odliczenia podatku naliczonego faktury VAT stwierdzające czynności, ... dotyczącej tych czynności. Fakturę trzeba sprawdzić... Na odbiorcy faktury, przed ujęciem ... przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty ...

  czytaj więcej

 • <strong>Faktury</strong> VAT: Trzeba spełniać proste wymogi dotyczące korekt

  Faktury VAT: Trzeba spełniać proste wymogi dotyczące korekt

  ... wystawiania i przesyłania faktur VAT. Nie było ... informacji o numerze faktury pierwotnej. Spółka była ... rozliczeń, ponieważ elektroniczne faktury korygujące będą zawierać ... sam jak na fakturze pierwotnej, a poza ... wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. ... sam numer zamówienia. Faktura korygująca ... NSA podanie w fakturze korygującej numeru faktury pierwotnej jest najprostszym ...

  czytaj więcej

 • Odliczenie VAT nawet bez odbioru <strong>faktury</strong>

  Odliczenie VAT nawet bez odbioru faktury

  ... posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku ... ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, może obniżyć ... jest sprzeczny z unijną Dyrektywą 112. Zdaniem ... ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, nie może ... obniżyć VAT z faktury korygującej, w większości ... posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zwalnia z ... posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej trudno uznać ... moment wystawienia faktury korygującej, a ...

  czytaj więcej

 • Jak w świetle nowych przepisów należy weryfikować e-<strong>faktury</strong>

  Jak w świetle nowych przepisów należy weryfikować e-faktury

  ... ., w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej ... zapewnić autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści ... treści oraz czytelność faktury można zapewnić za ... ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów ... rozporządzeniu dotyczącym przesyłania faktur elektronicznych i ich ... jedynie przeniesieniem przepisów unijnych na polski grunt. ... przedsiębiorcę, czyli sprawdzenie faktury – tego, od kogo ... dokumentującymi je fakturami. No tak, ...

  czytaj więcej

 • Biurokracja zje <strong>unijne</strong> dotacje na szkolenia dla bezrobotnych

  Biurokracja zje unijne dotacje na szkolenia dla bezrobotnych

  ... . Mnożenie etatów Koszty administracyjne w unijnych projektach szkoleniowych są bardzo niejasno ... urzędy pracy, które dzielą pieniądze unijne, powinny oceniać udział tych wszystkich ... , a także przedsiębiorcy korzystający z unijnych dotacji. – W każdym województwie zasady ... Pomysł rządu krytycznie oceniają realizatorzy unijnych szkoleń i firmy doradcze. ... polega na weryfikowaniu faktur, a nie na ...

  czytaj więcej

 • Fundusze unijne: mniej biurokracji przy dotacjach na biznes

  ... Regionalnego (MRR) zaktualizowało zasady, na jakich będą wypłacane unijne dotacje na własny biznes oraz udzielane wsparcie pomostowe, ... biznesplanem. Tzw. operator wsparcia, czyli pośrednik, który wypłaca unijne dofinansowanie, nie będzie musiał weryfikować wszystkich dokumentów księgowych ... rozliczenia odbywały się na podstawie rachunków, umówi i faktur, a każda z nich musiała być w ...

  czytaj więcej

 • System elektronicznych <strong>faktur</strong> w Europie wymaga jednolitych zasad

  System elektronicznych faktur w Europie wymaga jednolitych zasad

  ... ustawy o VAT faktury elektroniczne od 1 ... przepisy do regulacji unijnych. Czy w innych ... przepisy dotyczące e-faktur są bardziej przyjazne? ... do wymiany e-faktur. Biorąc pod uwagę ... transgraniczną e-faktur. Jakie wymogi ... , w którym e-faktury dominują nad fakturami papierowymi. Najbardziej popularne ... w wymianie e-faktur. Moim zdaniem e-faktury staną się powszechne ...

  czytaj więcej

 • "Do 2013 r. trzeba uporządkować e-<strong>faktury</strong>"

  "Do 2013 r. trzeba uporządkować e-faktury"

  ... kłopoty z e-fakturami. Dlaczego? Kwestia przekazywania faktur sprzedaży w formie ... przechowywać i wysyłać faktury w formie elektronicznej, ... kwestii formy wystawionej faktury, tym samym nie ... dla wystawionej faktury. Z kolei ... wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej ... ma być wystawiona faktura, jak i przechowywana faktura zatrzymana przez sprzedawcę. ...

  czytaj więcej

 • 91 mln euro na dotacje unijne dla przemysłu produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej

  ... projektów budowy zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania OZE. Unijne dotacje w ramach tego działania będą mogli uzyskać ... kategorią zakładów, których na budowę będzie można uzyskać unijne wsparcie, są przedsiębiorstwa wytwarzające urządzenia do produkcji biopaliw ... lub dokumentach. Wydatek faktycznie poniesiony powinien być poparty fakturą z oznaczeniem zapłaty lub dokumentami księgowymi o ...

  czytaj więcej

 • Polacy wciąż drukują e-<strong>faktury</strong>. Niepotrzebnie

  Polacy wciąż drukują e-faktury. Niepotrzebnie

  ... informacji o e-fakturach. Tak wynika z ... się z e-fakturami. Ciągle pokutują też ... , które otrzymują e-faktury, drukuje je, co ... edukacyjną „Wybieram e-faktury”. Będzie zachęcała do ... , wskazała, że e-faktury są wygodne, a ... dokumenty papierowe. E-faktury sprzyjają też ochronie ... kampanię „Wybieram e-faktury”. Zachęcają one swoich ... tego roku faktury papierowe i ...

  czytaj więcej

 • Droga po unijne dotacje ma być prostsza

  ... chce ułatwić życie firmom, które korzystają ze wsparcia unijnego. Planuje uprościć procedury związane z realizacją inwestycji oraz ... PARP, agencja zbadała, co trzeba zrobić, by fundusze unijne dla firm były wydawane szybciej niż ma to ... dotacji. – Proponujemy likwidację obowiązku dostarczania nam kopii wszystkich faktur, które opisują wydatki inwestycyjne poniesione przez firmę. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne